Shadow

Nowe barierki poprawią bezpieczeństwo

Od demontażu zniszczonych i zdewastowanych barierek rozpoczęły się prace związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż Fosy Trzemeszeńskiej. Szlak ten wiedzie wzdłuż Targowiska Miejskiego i jest bardzo często uczęszczany przez dzieci, które z osiedla Piastowskiego uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 1w Trzemesznie. Oprócz nowych barierek (80 metrów) planowane jest także wyrównanie chodnika.
O poprawę wizerunku tego miejsca i bezpieczeństwa wnioskowali mieszkańcy Osiedla nr 1 w Trzemesznie już od dawna. Na ten cel właśnie zarząd osiedla postanowił przeznaczyć środki budżetowe, jakie do dysponowania zagwarantował im burmistrz Trzemeszna (dwa miejskie osiedla otrzymały wzorem funduszy sołeckich po 60 tys. złotych do dyspozycji). Zmodernizowana zostanie też nawierzchnia chodnika. Oprócz wymiany barierek wzmocnione będą krawężniki chodnika od strony rowu. Uzupełnione zostaną również ubytki ziemi wypłukane przez wody opadowe. Koszt barierek to 15 tys. złotych, wyrównanie chodnika to koszt 23 tys. 500 zł. Prace mają zostać zakończone do końca marca. (kar)