Shadow

Nowe hełmy dla strażaków z OSP Czerniejewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerniejewie wzbogaciła się o cztery hełmy strażackie. Specjalistyczny sprzęt ufundowany został przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. Hełmy oficjalnie zostały przekazane 25 listopada, podczas kameralnego spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo.
W spotkaniu wzięli udział: Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Czerniejewie, Tomasz Wiśniewski – wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie, Przemysław Marzyński – dyrektor oddziału Banku w Czerniejewie oraz druhowie z OSP Czerniejewo: prezes Mirosław Kopeć i naczelnik Paweł Chmura.
Spotkanie otworzył Jan Kulpiński. – Druhowie OSP w całej Polsce od wielu lat są tą instytucją, która notuje bardzo wysokie poparcie społeczne. To poparcie bardzo często jeszcze bardziej rośnie, jak są udane akcje, poprawiające nasze bezpieczeństwo, ratujące mienie, ratujące życie. Wtedy w środowisku lokalnym, w obrębie tych zdarzeń, to poparcie i ta sympatia do druhów z OSP zawsze wzrasta. Nie cieszą nas takie nieszczęścia, jak nawałnica w 2017 roku, czy gaszenie pożarów domów rodzinnych i wynoszenie poszkodowanych osób z takich zdarzeń. Ale strażacy z OSP zawsze muszą być gotowi do prowadzonych działań i każde wsparcie, jeżeli chodzi o sprzęt, jest dla nas pomocne – mówił przewodniczący, dodając, że od wielu lat ogromne wsparcie jednostki OSP z terenu gminy Czerniejewo (tj. OSP Czerniejewo i OSP Żydowo) otrzymują przede wszystkim ze strony lokalnego samorządu, który każdego roku w gminnym budżecie na tzw. „ochronę przeciwpożarową” zabezpiecza ponad 100 tys. zł (w tym roku wydatek na tę sferę jest dużo większy, ponieważ gmina włączyła się w dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Żydowo); ponadto samorząd przeznacza także dodatkowe środki na remonty i poprawę stanu strażackich remiz.Jednostki OSP w gminie Czerniejewo są wspierane przez darczyńców, przede wszystkim z terenu gminy Czerniejewo i powiatu gnieźnieńskiego. Do tego grona w ostatnim czasie dołączył Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, którego przedstawiciele w ubiegłym tygodniu oficjalnie przekazali druhom z OSP Czerniejewo cztery specjalistyczne hełmy strażackie. – Jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ jest to sprzęt „z wyższej półki”. W ubiegłym roku druhowie z OSP Czerniejewo otrzymali w prezencie pięć takich hełmów, teraz otrzymują kolejne cztery, a ze środków dotacji będą zakupione jeszcze trzy, także jednostka OSP w Czerniejewie będzie dysponowała dwunastoma hełmami tej klasy, na które nie byłoby nas stać, gdyby nie otrzymywane wsparcie – powiedział Jan Kulpiński, w imieniu wszystkich druhów dziękując za przekazywany sprzęt. Jak podkreślił Tomasz Wiśniewski, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie stara się wsłuchiwać w apele wszelakich podmiotów. – Jako Bank Spółdzielczy w Gnieźnie jesteśmy czuli na wszelkiego rodzaju apele, czy zapotrzebowanie różnych instytucji i między innymi na wniosek OSP w Czerniejewie postanowiliśmy zakupić właśnie te hełmy bojowe. Chciałoby się powiedzieć, żeby one nie były nigdy potrzebne, jednak tak na pewno nigdy nie będzie; ale dzięki temu, że one będą, będą na pewno podnosiły bezpieczeństwo tych ratowników, którzy uczestniczą w akcjach, chroniąc życie i dobytek mieszkańców – powiedział wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.Łączna wartość przekazanych hełmów to około 4 400 zł.  (ks)