Shadow

Nowe kadry z „Medyka” zasilają rynek pracy

Chociaż kalendarz wskazuje, że czas wakacji się rozpoczął, to w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie trwa gorący okres. Od kilku dni i tak z przerwami do sierpnia trwać będą egzaminy zawodowe. Nowa kadra zasili szeregi pracowników służb medycznych i społecznych w takich zawodach jak: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik masażysta i florysta.
W minionych latach rynek kształcenia zawodowego przeżywa swój renesans i coraz więcej młodzieży wybiera tę drogę edukacji. Szkoła wychodząc naprzeciw takiemu zapotrzebowaniu każdego roku uzupełnia swoją ofertę o nowe kierunki kształcenia. Nauka w szkole trwa od roku na kierunkach opiekun medyczny, dwóch lat na kierunkach technik masażysta i terapeuta zajęciowy, do 2,5 roku na kierunku technik farmacji. Ten dość krótki okres kształcenia wymaga dużego wysiłku zarówno ze strony słuchaczy, jak i kadry pedagogicznej. Szczególnie trudnym ze względu na pandemię był obecny rok.
Nie od dziś jednak wiadomo, że poziom kształcenia w „Medyku” zawsze był wysoki, a absolwenci szkoły znajdowali zatrudnienie nietylko w Gnieźnie czy Poznaniu, zawsze będąc dobrą reklamą szkoły. W szkole właśnie rozpoczął się nabór na rok szkolny 2020/2021. W nowym roku szkolnym oprócz dotychczasowych kierunków kształcenia szkoła proponuje nowe atrakcyjne zawody: technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, protetyk słuchu, fotograf. (ojw)