Shadow

Nowe kardiomonitory dla szpitala

Cztery urządzenia telemetryczne (kardiomonitory) dla osób ze schorzeniami kardiologicznymi zakupione z budżetu Miasta Gniezna przekazane zostały Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Sprzęt medyczny o wartości 60 tys. zł trafił na Oddział Chorób Wewnętrznych „A” i Kardiologii.
**W piątek, 10 listopada odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu medycznego przez władze miejskie dyrekcji szpitala i Andrzejowi Główce, ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych „A” i Kardiologii, który podziękował za przekazanie tego sprzętu dla chorych. – To jest sprzęt pozwalający dobrze monitorować czynność serca chorych w sposób taki, że chory nie musi być przywiązany do systemu monitorowania do ściany, tylko może chodzić po oddziale, a sygnał drogą bezprzewodową jest w sposób ciągły przekazywany do centrali monitorującej czynność serca chorego. To nie jest tylko przekaz jednoczasowy, jest również możliwość zajrzenia wstecz, do 48 godzin i przeanalizowania przebiegu pracy serca – wytłumaczył ordynator A. Główka. Z budżetu Gniezna co roku przeznaczana jest kwota na zakup różnego rodzaju sprzęt medyczny potrzebny szpitalowi. – Po raz kolejny miasto Gniezno pomaga szpitalowi miejskiemu poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny. Jakikolwiek jest rząd to nakłady na służbę zdrowia są niewystarczające, stąd uważam, że taka obecność samorządu, w tym szpitalu jest konieczna. Robimy to dla naszych mieszkańców podnosząc poziom bezpieczeństwa zdrowotnego – powiedział prezydent T. Budasz. (bk)