Shadow

Nowe nazwy skwerów i promenad


Na najbliższej sesji, 28 września radni mają podjąć pięć uchwał dotyczących nazewnictwa ulic. W Gnieźnie pojawi się „Promenada Niepodległości”, „Promenada Batalionu Parasol” czy aleja „Szarych Szeregów”. Radny Marek Zygmunt zauważył, że nazwanie terenu dookoła jeziora Jelonek „Promenadą Niepodległości” nie wiąże się w tym miejscu w żaden sposób z historycznością naszego grodu. Pierwsza propozycja wskazuje, żeby skwer przy ul. 3 Maja nazwać „Zesłańców Sybiru”. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy upamiętniającej Sybiraków i nazwanie ich imieniem godnego miejsca w centrum miasta wystąpił Związek Sybiraków Oddział Poznań, Koło Gniezno, podając m.in. następujące uzasadnienie, że Sybir pochłonął wiele istnień, setkom tysięcy nie było dane wrócić do Ojczyzny. Ci, którym się to udało, do dziś wspominają upokarzające warunki, w jakich przyszło im żyć. Choć od tamtych tragicznych wydarzeń minęło wiele lat, to wciąż pamięć o doznanych krzywdach nie maleje. Dziś, ostatni Sybiracy powoli odchodzą, a wraz z nimi wspomnienia i opowieści z nieludzkiej ziemi. Radni projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. Druga propozycja to taka, aby skwer przy ul. S. Staszica nazwać „Adama Borysa ps. Pług, dowódcy Batalionu Parasol”. Z wnioskiem o nazwanie skweru wystąpił ZHP Krąg Starszyzny Harcerskiej Hufiec Gniezno. W uzasadnieniu czytamy m.in., że Adam Borys ps. Pług urodził się 10 grudnia 1909 r. w Niechanowie. W 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej jako oficer rezerwy 17. Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. Od 1 sierpnia 1944 roku „Pług” wraz z dowodzonym przez siebie „Parasolem” rozpoczął walki na Woli, podczas których został ciężko ranny. Z uwagi na odniesioną ranę, do końca powstania był wyłączony z walk. Po kapitulacji powstania warszawskiego dostał się do niewoli i przebywał w obozie jenieckim pod Dreznem. W 1945 r. powrócił do kraju. W okresie stalinowskim był represjonowany, po 1956 r. został zrehabilitowany. Zmarł 27 sierpnia 1986 r. w Witkowie, gdzie został również pochowany. Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Adam Borys był wybitnym synem Ziemi Wielkopolskiej, a jego bohaterskie czyny podczas działań konspiracyjnych i walk zbrojnych o niepodległość są dowodem na to, że taki bohater zasługuje na upamiętnienie. W tym roku przypada również 30. rocznica jego śmierci. Nazwanie skweru jego imieniem będzie też doskonałą lekcją historii dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół oraz pozwoli na organizację w tym miejscu uroczystości upamiętniających kolejne rocznice wybuchu powstania warszawskiego. Radni projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. Trzecia propozycja dotyczy nazwania ulicy w sąsiedztwie ul. Cichej i ul. Spokojnej aleją „Szarych Szeregów”. Szare Szeregi to kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego działającego w konspiracji w latach 1939-1945. Stanowiły one najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną, która w połowie 1944 r. skupiała ponad 15 tys. członków. Bohaterstwo tych młodych ludzi i ich poświęcenie dla Ojczyzny stanowią wzór godny naśladowania dla następnych pokoleń. Projekt uchwały zaproponowany przez prezydenta radni zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. Czwarta propozycja sugeruje nazwać promenadę wokół jeziora Winiary „Promenadą Batalionu Parasol”. Radny Marek Zygmunt zwrócił uwagę, czy ta nazwa jest właściwa do tego miejsca, które jest przeznaczone dla celów sportowych i rekreacyjnych i czy właściwe jest nazewnictwo historyczne. Radnemu odpowiedział radny Dariusz Banicki, który jest członkiem zespołu do spraw nazewnictwa. Jak stwierdził, taka jest koncepcja, aby działać edukacyjnie, zostaną też umieszczone specjalne tablice informacyjne. Radni projekt uchwały zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie. Ostatnia, piąta propozycja dotyczy promenady wokół jeziora Jelonek. Ma nosić nazwę „Promenada Niepodległości”. Z wnioskiem o nadanie promenadzie wokół jeziora Jelonek w Gnieźnie nazwy „Promenada Niepodległości” wystąpił Zespół ds. Nazewnictwa przy Prezydencie Miasta Gniezna. W krótkim uzasadnieniu czytamy, że nadanie nazwy promenadzie ma na celu uczczenie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Radny Marek Zygmunt zabrał ponownie głos. Jak powiedział, ta nazwa nie pasuje mu do tego otoczenia w pobliżu katedry, wyspy, Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie wszystko wiąże się z początkami państwa polskiego, a nazwa tej promenady w żaden sposób nie wiąże się z tą historycznością naszego grodu. – Niepodległość jest już historią współczesną dla Gniezna i mogłaby ta nazwa zostać uhonorowana w innym miejscu – podkreślił M. Zygmunt. Radni projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie większością głosów przy 7 za i 2 wstrzymujących się – M. Zygmunta i R. Niemanna. Ostateczną decyzję radni podejmą na sesji w środę, 28 września.