Shadow

Nowe obiekty na Szlaku Piastowskim

Decyzją Rady Programowo – Naukowej, do Szlaku Piastowskiego dołącza Trakt Królewski w Gnieźnie oraz Baszta Dorotka w Kaliszu, natomiast Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego w Pobiedziskach zmienia status z obiektu aspirującego na obiekt gwarantowany. Dodatkowo w najbliższych latach szlak prawdopodobnie powiększy się o Rogoźno.
Dziesiątego września w siedzibie gnieźnieńskiego starostwa odbyło się XV posiedzenie Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Jednym z punktów spotkania było podjęcie decyzji w sprawie zakwalifikowania obiektów do szlaku na podstawie przeprowadzonych audytów. Ponadto omówiono założenia koncepcji strategii komunikacji dla szlaku. Zadanie to w najbliższym czasie wykonana samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Rada uznała, że po wprowadzeniu logo i systemu identyfikacji wizualnej, a także oznakowania drogowego przyszedł czas na stworzenie wytycznych w jaki sposób cały szlak, jak i poszczególne obiekty, mają się komunikować z turystami, w jaki sposób mają opowiadać o każdym miejscu z osobna, jakiego języka narracji winny używać. Krótko mówiąc chodzi o ustalenie do kogo i w jaki sposób Szlak Piastowski ma kierować swoją ofertę.
Audytem zostało objętych kilka miejsc na szlaku, w tym również i te, które zostały objęte dopiero co zakończonym projektem unijnym realizowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną we współpracy z pięcioma samorządami: Kaliszem, Koninem, Gnieznem, Pobiedziskami i Pyzdrami. Ponadto rada zajęła się wnioskiem Gminy Rogoźno o wpisaniu Rogoźna na szlak, która jednocześnie złożyła akces do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Z przeprowadzonego audytu historyczno – turystycznego wynika, że korzenie Rogoźna mają autentycznie piastowski charakter. Pewne jest, że w połowie XIII w. funkcjonował tam zamek kasztelański, czyli lokalny ośrodek władzy książęcej. W Rogoźnie bardzo mocno kultywowana jest pamięć o Przemyśle II, jednym z pięciu królów koronowanych w Gnieźnie, który dokonał lokacji miejskiej Rogoźna. Ponadto miasto posiada stałą ekspozycję muzealną o tematyce piastowskiej.
Rada Programowo – Naukowa szlaku podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ale wpisanie Rogoźna na szlak nastąpi nie wcześniej niż za dwa lata, po spełnieniu pewnych warunków przyjętych przez radę i po ponownym pozytywnym wyniku audytu. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby Rogoźno przystąpiło w najbliższym czasie do Klastra, tak, aby podjąć się realizacji części z określonych warunków.
– Szlak Piastowski jak widać cały czas ewoluuje i się rozwija. Wpisanie nowych obiektów na szlak jest efektem wielu lat pracy grupy ludzi zainteresowanych budowaniem kompleksowej oferty Szlaku Piastowskiego, konkurującego z innymi szlakami kulturowymi w Polsce. Dziś rada spotyka się zdecydowanie rzadziej niż kiedyś, co jest naturalną koleją rzeczy. Najważniejsze kamienie milowe na szlaku zostały przez radę wypracowane, zostali powołani koordynatorzy – w przypadku naszego regionu jest nim Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Aktualnie najważniejszą kwestią jest dbałość o budowanie właściwej oferty szlaku, jego odpowiednia promocja i koordynacja oraz współpraca wszystkich, w ramach wspólnego produktu sieciowego. Nowe samorządy lokalne i podmioty komercyjne zgłaszają się do klastra z chęcią przystąpienia do organizacji, mam więc nadzieję, że i miasto Gniezno również ponownie podejmie współpracę z pozostałymi partnerami w celu budowania silnej marki Szlaku Piastowskiego – powiedziała Agnieszka Rzempała – Chmielewska, prezes Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, członek Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego.
Przypomnijmy, Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego została powołana w maju 2011 roku decyzją marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Szefem rady jest Starosta Gnieźnieński. Rada liczy aktualnie 30 osób. Wśród nich znajdują się naukowcy, badacze, urzędnicy oraz gestorzy wybranych obiektów kulturowych i turystycznych z województwa wielkopolskiego i kujawsko – pomorskiego. O ewentualnym poszerzeniu składu rady decydują marszałkowie obu województw. Rada decyduje o tym, które obiekty przynależą do szlaku oraz jakie warunki obiekty muszą spełnić, aby być częścią produktu sieciowego. Rada ustala również trasy przebiegu szlaku oraz prowadzi stały nadzór nad właściwą jakością oferty turystycznej, jak i dostępnością obiektów. (ojw)