Nowe oblicze „eSTeDe”

Już niebawem rozpocznie się przebudowa budynku i terenu wokół Centrum Kultury „Scena To Dziwna” w Gnieźnie. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z funduszy europejskich, pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na projekt „Zwiększenie atrakcyjności instytucji kultury powiatu gnieźnieńskiego Centrum Kultury „Scena To Dziwna” przy ulicy Roosevelta 42 w Gnieźnie” przyznano prawie 3,9 mln złotych, powiat gnieźnieński dołoży jako wkład własny 1,6 mln złotych.
Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa i remont budynku „eSTeDe” wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i infrastrukturą techniczną. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia liczby pomieszczeń przeznaczonych na działalność kulturalną. Pomieszczenia na piętrze zostaną wyremontowane oraz dostosowane do potrzeb poszczególnych sekcji i zespołów. Dzięki temu sale będą mogły być przystosowane do konkretnych zajęć. To przyczyni się do wprowadzenia nowej oferty programowej, a co za tym idzie do wzrostu liczby osób korzystających z obiektu. Wyremontowany budynek przystosowany zostanie do potrzeb osób z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności oraz dla osób w każdym wieku – od niemowląt po seniorów. Ta nowoczesna infrastruktura CK „eSTeDe” pozwoli na stworzenie oferty kulturalnej „bez barier”. – Obiekt będzie przygotowany między innymi z myślą o osobach z wszelkimi niepełnosprawnościami w różnych stopniach. Dla osób niedowidzących skonstruowane zostanie odpowiednie oświetlenie w budynku i osoby nawet z silną wadą wzroku będą mogły się poruszać po naszym obiekcie. Wszelkie informacje będą napisane również alfabetem Braille’a, nawet informacja przed wejściem do budynku. Osoby niedosłyszące będą miały możliwość skorzystania ze specjalnych aplikacji w telefonach komórkowych, które to aplikacje umożliwią poruszanie się po terenie „eSTeDe”. Przybędzie pierwsze piętro zajmowane dotychczas przez szkołę, więc każda sekcja będzie mogła mieć swoją salę. Poszerzymy też ofertę zajęć dla osób niepełnosprawnych, jednak w tej ostatniej kwestii wszystko zależeć będzie od pozyskanych środków – wyjaśnił Grzegorz Reszko, dyrektor placówki. Marcin Makohoński, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie natomiast stwierdził: – Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim został rozpisany konkurs na wykonawcę przebudowy. Zgłosiło się 6 firm. Komisja obecnie wybiera spośród tego grona firmę, która zrealizuje inwestycję. To firmy wielkopolskie i jedna ze Żnina. Konkurs chcemy rozstrzygnąć w marcu i podpisać umowę, by jeszcze wczesną wiosną zacząć roboty w obiekcie przy ulicy Roosevelta 42. Projekt zakłada zakończenie prac późną jesienią tego roku. Obecnie CK „eSTeDe” posiada galerię, która jest jednocześnie wykorzystywana przez inne sekcje działające w CK. Dzięki realizacji projektu postanie nowoczesna galeria wyposażona w profesjonalne oświetlenie, system do ekspozycji obrazów, fotografii i rzeźb. Centrum zyska nowoczesną salę widowiskową, w której wykonana zostanie wentylacja nawiewna i wywiewna, dzięki czemu pojawią się komfortowe warunki dla przebywającej w niej publiczności. Remont obejmie również amfiteatr. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynku, między innymi powstanie plac zabaw dla dzieci, strefa dla seniorów oraz dodatkowe tereny zielone. Korzystanie z powstałej infrastruktury, dzięki zabezpieczeniom, możliwe będzie także poza godzinami otwarcia instytucji. Projekt umożliwi wykorzystanie nowych technologii, a także zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych, służących obniżeniu kosztów funkcjonowania instytucji (termomodernizacja elewacji i dachu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału placówki w zakresie organizacji różnego rodzaju zajęć, imprez, wydarzeń kulturalnych oraz do powstania jednego z najnowocześniejszych budynków na terenie powiatu gnieźnieńskiego. – Chór Metrum, zespół ludowy i orkiestra dęta cały czas funkcjonują i mają próby w CK. Wspieramy imprezy organizowane przez starostwo oraz będziemy współrealizowali projekt dotyczący 100-lecia odzyskania niepodległości – podsumował dyrektor centrum kultury.
JAROSŁAW WALERCZAK