Shadow

Nowe szefostwo z nowymi planami


Podczas niedawnej konferencji prasowej starosta gnieźnieński, Beata Tarczyńska przedstawiła nowego komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego, Zenona Pioterka. To trzeci komendant tej służby po nieżyjącym Zbigniewie Misiorze oraz powołanym po nim Andrzeju Kowalskim.
Nowy komendant uczestniczył w tworzeniu Społecznej Straży Rybackiej, posiada 22-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim, jest emerytowanym policjantem (komendant Komisariatu Kolejowo-Gminnego w Gnieźnie i komendant Komisariatu Policji w Trzemesznie). Zastępcą Z. Pieterka został Damian Marciniak. Podczas spotkanie w Starostwie Powiatowym nie zabrakło też omówienia planów działalności tej straży na najbliższy czas. Między innymi znajdzie się miejsce na szeroko rozumianą edukację. Terenem działania SSR są wody śródlądowe całego powiatu, będące w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, Gospodarstw Rybackich, Skarbu Państwa i dzierżawców obwodów rybackich oraz innych podmiotów, z którymi zostało zawarte porozumienie dotyczące kontroli. Strażrybacka współdziała z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Państwową Strażą Rybacką, Policją, Strażą Miejską. Pod swą pieczą SSR ma 2252 hektary obszaru wodnego. Strażnicy pełnić będą dyżury w starostwie w każdą środę w pokoju 0.21 w godzinach od 8.30 do 10.30. – To ważna służba i trzeba podkreślać społeczną rolę tej straży. To odbywa się kosztem czasu wolnego tych ludzi i ich rodzin. To poświęcenie bez wynagrodzenia – powiedziała Beata Tarczyńska. – Nowe szefostwo SSR ma nową wizję funkcjonowania tej formacji. Ta straż działa od 17 lat i jako starostwo wspieramy ich sprzętem oraz umundurowaniem, a także ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas pełnienia służby. To oni dbają między innymi o to, by nasze jeziora były bezpieczne, natomiast kłusownicy muszą czuć respekt przez Społeczną Strażą Rybacką – dodała pani starosta. Sylwester Jackowiak, komendant posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Pobiedziskach natomiast stwierdził: – Mamy rejon obejmujący ponad trzy powiaty – część poznańskiego, gnieźnieński, słupecki i wrzesiński. Obecnie mam na posterunku PSR w Pobiedziskach 5 zawodowych strażników rybackich, a bez pomocy SSR byłby kłopot. Z ich strony mamy duże wsparcie. Dobrze układa się też współpraca z poszczególnymi strażami społecznymi. – Jesteśmy powołani do zwalczania kłusownictwa, kontroli wędkarzy, czy posiadają odpowiednie zezwolenia i uprawnienia oraz przestrzegania zakazów połowów w okresach ochronnych. Do tego dochodzi kontrola stref ciszy nad wodą oraz ochrona przed degradacją środowiska naturalnego. Wspólnie z policją i ratownikami medycznymi chcemy uczulić młodych ludzi na pierwszą pomoc nad wodą, a także odpowiednie zachowanie się i utrzymanie tych terenów w czystości – podsumowałł komendant SSR, Z. Pieterek. JAROSŁAW WALERCZAK