Shadow

Nowi strażacy w powiecie

W sobotę, 14 sierpnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie zakończyło się Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności przez druhów OSP do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych oraz gaśniczych. Podczas szkolenia szczególną uwagę zwrócona na bezpieczne wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych określonych w programie szkolenia i przestrzeganie zasad BHP. Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez funkcjonariuszy KP PSP w Gnieźnie. Druhowie musieli również zaliczyć próbę w komorze dymowej. W tym celu w trakcie szkolenia udali się do JRG w Koninie, gdzie na specjalnym torze treningowym musieli przejść test składający się między innymi z próby wysiłkowej oraz ścieżki treningowej. Przed przystąpieniem do ćwiczenia doskonalącego w komorze dymowej każdy z druhów musiał zaliczyć ergometr taśmowy, młot podciągowy oraz tzw. drabinę bez końca i dopiero wtedy druhowie mogli przejść do kolejnego etapu, czyli komory dymowej.
Strażacy szczególne podziękowania składają firmie Auto-Handel, Pomoc Drogowa z siedzibą w Wiekowie, gm. Witkowo. Dzięki uprzejmości właściciela firmy Wojciecha Antczaka, który bezpłatnie dostarczył stare samochody na plac komendy, kursanci mogli ćwiczyć ratownictwo techniczne w realnych warunkach. Egzamin końcowy, który odbył się 14 sierpnia składał się z części teoretycznej i praktycznej. Zaświadczenie o ukończeniu kursu uzyskało 39 druhów z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie składa serdeczne gratulacje druhom i zachęca do dalszego poszerzania kwalifikacji z zakresu pożarnictwa. (kar)