Shadow

Nowoczesne murale upamiętniające powstanie sprzed stu lat

Cztery murale przypominające o wkładzie mieszkańców ziemi gnieźnieńskiej w zwycięskie powstanie wielkopolskie zostały wymalowane wzdłuż drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno-Mielno oraz Mielno-Gniezno. Przedsięwzięcie jest efektem realizacji projektu dofinansowanego przez samorząd województwa wielkopolskiego, a realizowanego przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wspólnie z samorządem powiatu gnieźnieńskiego. W realizację przedsięwzięcia włączyły się również gminy: Kłecko i Gniezno.
To ważny dla mnie projekt. To powstanie jest znane Wielkopolanom, jednak wszystkim Polakom, niestety mniej. Przez takie akcje będziemy je promować i utrwalać wiedzę o naszych bohaterach z powstania wielkopolskiego, gdyż jesteśmy winni to naszym przodkom. Poprzez młodzież docieramy także do ludzi dorosłych, gdyż nie wszyscy wiedzą czym było powstanie wielkopolskie, jakie miało znaczenia. Sądzę, że podróżni przejeżdżający drogą ekspresową S5 nie tylko z Wielkopolski, ale z całego kraju utrwalą sobie wiedzę o tym zrywie niepodległościowym – powiedziała starosta gnieźnieński Beata Tarczyńska. Tadeusz Musiał, prezes Zarządu Głównego TPPW 1918/1919 dodał: – To nie tylko te murale, ale szereg przedsięwzięć mających za zadanie upamiętnianie zwycięskiego powstania i jego bohaterów. To wymaga szczególnego przypominania, oddawania hołdu i czci tym, którzy walczyli i przelewali krew za odradzającą się ojczyznę. Gdyby nie powstanie wielkopolskie, jak twierdzi znaczna część naukowców, Wielkopolska by się nie znalazła w granicach Polski. Powstańcy wielkopolscy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w powstaniach śląskich i budowie odradzającej się Polski. O powstaniu powinniśmy przypominać w różny sposób, także przez nowoczesne murale. To bardzo dobry pomysł, że umiejscowione zostały one właśnie w tych miejscach. – Gmina Gniezno postanowiła wesprzeć budowę pomnika w Zdziechowie. Część pieniędzy pochodzi ze sprzedaży „cegiełek” na budowę tego pomnika, resztę dołoży Gmina Gniezno. Odsłonięcie planowane jest 30 grudnia tego roku, a w uroczystości ma wziąć udział Prymas Polski – zaakcentowała Anna Pacholczyk, sekretarz Urzędu Gminy Gniezno. Adam Serwatka, burmistrz miasta i gminy Kłecko stwierdził: – Nowoczesna, rozbudowana szkoła w Dębnicy przyjmie imię związane z powstaniem wielkopolskim. Kłecko na początku tego roku przyjęło stosowną uchwałę, że wszystkie działania i inwestycje tegoroczne będą poświęcone 100-leciu powstania i odzyskania niepodległości. To pozostawienie trwałego śladu po tych jubileuszach. Odnawiamy także grobowce powstańcze w Kłecku i Dębnicy. Podczas spotkania 25 października w starostwie T. Musiałowi włodarz powiatu B. Tarczyńska wręczyła medal pamiątkowy wybity na 100-lecie wybuchu powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. JAROSŁAW WALERCZAK