Shadow

Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc

W sobotę, 8 lutego odbyło się Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc. Uroczysta gala, która już na stałe wpisała się w kalendarz cyklicznych wydarzeń gminy Czerniejewo, w tym roku odbyła się w hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewie.
Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serce to zainaugurowana w 2016 roku przez władze samorządowe Miasta i Gminy Czerniejewo uroczystość, która w założeniu ma być chwilą poświęconą na podsumowanie roku poprzedniego i przedstawienie planów na rok bieżący, a jednocześnie ma być też swoistym podziękowaniem wszystkim tym osobom, które w jakikolwiek sposób wspierają współmieszkańców w podejmowanych przedsięwzięciach i przyczyniają się do sukcesywnego rozwoju gminy. W tym roku uroczysta gala odbyła się po raz piąty. Miejscem tegorocznego spotkania stały się mury obiektu, który został oddany jesienią 2019 roku: hali widowiskowo – sportowej w Czerniejewie. Podobnie jak w latach minionych, również i tym razem spotkanie podzielone zostało na dwie części: oficjalną i biesiadną.
Część oficjalną wydarzenia rozpoczął Jan Kulpiński – przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, który powitał wszystkich gości. Na zaproszenie władz samorządowych Czerniejewa odpowiedziało wiele osób, obok czerniejewskich radnych, sołtysów i pracowników urzędu, obecni byli również parlamentarzyści lub ich przedstawiciele, samorządowcy z zaprzyjaźnionych jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin i powiatów), przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i pracownicy jednostek oświatowych, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, klubów sportowych, a także przedsiębiorcy z terenu gminy Czerniejewo.Po powitaniu wszystkich przybyłych głos zabrał Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, który przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju gminy i listę wydarzeń, którymi w minionym roku żyli mieszkańcy, w dalszej części mówiąc także o tym, jakie wyzwania czekają gminę Czerniejewo w 2020 roku, przede wszystkim w kontekście planowanych inwestycji.
Ponieważ głównym zamysłem organizowania Noworocznych Spotkań Ludzi Wielkich Serc ma być podziękowanie osobom o „wielkich sercach”, które w sposób szczególny wyróżnili się w gronie wszystkich wspierających samorząd gminy Czerniejewo, kolejnym punktem uroczystości stało się wręczenie okolicznościowych statuetek. W tym roku zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Halina Prusak – zastępca przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Żydowa i przewodnicząca Klubu Seniora w Żydowie, Urszula Lewandowska – była przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Czerniejewa, Katarzyna Górka – pełniąca dotychczas funkcję pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo ds. Rodziny, Osób Niepełnosprawnych oraz Seniorów, a także Tomasz Woźniak – prezes Stowarzyszenia Pelikan Żydowo oraz zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Żydowie. Ponadto władze samorządowe Czerniejewa postanowiły podziękować za współpracę w minionej kadencji parlamentu byłemu senatorowi Robertowi Gawłowi i byłemu posłowi Krzysztofowi Ostrowskiemu. Osobne podziękowanie od burmistrza Tadeusza Szymanka, wiceburmistrz Grażyny Kulpińskiej i przewodniczącego Jana Kulpińskiego odebrała Mirosława Jałoszyńska – były pracownik gospodarczy w czerniejewskim urzędzie. Na koniec tradycyjnie specjalne podziękowania przekazane zostały tym osobom, które czuwały nad przygotowaniem i przebiegiem tegorocznej gali.
W części mniej oficjalnej, a bardziej „biesiadnej” wzniesiono symboliczny toast i dalej – przy smacznym poczęstunku – kontynuowano spotkanie „ludzi o wielkich sercach”. W tym roku wydarzenie uświetniły występy seniorów z gminy Czerniejewo, prezentujących fragmenty spektaklu muzycznego pt. „Wspomnień czar – powróćmy do dawnych lat”, a także koncert zespołu Brygada RR.
KINGA STRZELEC