Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc

W sobotę, 2 lutego odbyło się Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc. Uroczysta gala, która już na dobre wpisała się w kalendarz cyklicznych wydarzeń gminy Czerniejewo, w tym roku odbyła się w Domu Socjalnym w Żydowie.
**Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc to zainaugurowana przed trzema laty przez władze samorządowe Miasta i Gminy Czerniejewo uroczysta gala, która w założeniu ma być chwilą poświęconą na podsumowanie roku poprzedniego i przedstawienie planów na rok bieżący, a jednocześnie ma być także swoistym podziękowaniem wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wspierają współmieszkańców w podejmowanych przedsięwzięciach i przyczyniają się do sukcesywnego rozwoju gminy. W tym roku Noworoczne Spotkanie Ludzi Wielkich Serc odbyło się w Domu Socjalnym w Żydowie i – podobnie jak w latach minionych – również tym razem zostało podzielone na dwie części: uroczystą i biesiadną.
Część uroczystą spotkania rozpoczął Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, który powitał wszystkich gości. Na zaproszenie władz samorządowych Czerniejewa odpowiedziało wiele osób, obok czerniejewskich radnych, sołtysów i pracowników urzędu, obecni byli również m.in. parlamentarzyści, samorządowcy z zaprzyjaźnionych powiatów (gnieźnieńskiego, konińskiego i świdwińskiego), samorządowcy z zaprzyjaźnionych gmin, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, klubów sportowych, a także przedsiębiorcy z terenu gminy Czerniejewo. Następnie głos zabrał Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, który również witając wszystkich i dziękując za przybycie, przedstawił krótkie podsumowanie dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju gminy i listę wydarzeń, którymi w minionym roku żyli mieszkańcy – przede wszystkim w kontekście obchodzonej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, w dalszej części mówiąc także o tym, jakie wyzwania czekają gminę Czerniejewo w roku 2019.
Ponieważ głównym zamysłem organizowania Noworocznych Spotkań Ludzi Wielkich ma być podziękowanie ludziom o „wielkich sercach”, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w gronie wszystkich, wspierających samorząd gminy Czerniejewo, kolejnym punktem tegorocznego spotkania stało się wręczenie okolicznościowych statuetek. W tym roku zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Leszek Michalak – przedsiębiorca, Marcin Konieczka – przedsiębiorca, Tomasz Wolniewicz – działacz społeczny oraz płk Robert Jóźwiak – były dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie. Ponieważ rok 2018 był rokiem szczególnym, ze względu na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 100. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego, podczas spotkania wręczono podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w organizację wydarzeń, które upamiętniały obydwie rocznice. W tej części podziękowania otrzymali: Sławomir Zakrzewski – radny Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, Henryk Czarnecki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerniejewie, Beata Maciejewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Żydowie, Katarzyna Ciesielska – dyrektor Przedszkola „Wróbelek – Elemelek” w Czerniejewie (w imieniu której podziękowanie odebrała Bożena Buczkowska – wicedyrektor przedszkola), Małgorzata Walery – dyrektor Przedszkola „Leśna Polana” w Żydowie, Izabella Jesiak – kierownik Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek” w Czerniejewie, a także Lilianna Dorodzała – Kowalewska – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Czerniejewie (w imieniu której podziękowanie odebrała Anna Maciejewska, wicedyrektor biblioteki). Szczególne podziękowania włodarz Czerniejewa wręczył także dwóm osobom, od lat pracującym na terenie gminy Czerniejewo i działającym na rzecz dobra gminy, które już wkrótce przejdą na emeryturę: Małgorzacie Walery – dyrektor Przedszkola „Leśna Polana” w Żydowie i asp. sztab. Cezaremu Bednarkowi – komendantowi Komisariatu Policji w Czerniejewie. W części mniej oficjalnej, a bardziej „biesiadnej” na sali tradycyjnie pojawił się tort i dalej – przy smacznym poczęstunku – kontynuowano spotkanie „ludzi o wielkich sercach”. W tym roku wydarzenie uświetnił występ lokalnego zespołu DIP.
KINGA STRZELEC