Shadow

Noworoczne spotkanie Sołectwa Niechanowo

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie 10 lutego odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Radę Sołecką Wsi Niechanowo dla osób zaangażowanych w różnorodną pomoc na rzecz rozwoju wsi. Jak podkreślała sołtys Teresa Bartz, podziękowania skierowane zostały dla osób, któreniosły bezinteresowną pomoc, wykazały zaangażowanie, współpracę, wsparcie finansowe w przygotowaniach różnych imprez oraz spotkań podczas corocznych wydarzeń.
Prezentując krótką informację, pani sołtys nawiązała do głównych przedsięwzięć zrealizowanych w ostatnich latach z funduszu sołeckiego sołectwa Niechanowo przy współpracy z miejscowym samorządem. Należy do nich: budowa chodnika na ul. Kwiatowej, budowa krótkiego odcinka chodnika na ul. Radosnej z przejściem dla pieszych, utwardzenie pobocza i założenie kostki brukowej na ul. Ogrodowej, od wodociągów do wysokości Stacji Przeglądu Pojazdów oraz na wniosek, przy dobrej współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg udało się pobudować chodnik wzdłuż ul. Parkowej na odcinku od kościoła do rond. Na wniosek sołectwa zostało pobudowane oświetlenie przy ul Jasnej, oświetlenie między cmentarzem a plebanią jak również na placu zabaw przy ul. Brzozowej.
Kilka inwestycji związanych z placami zabaw to budowa wiaty na ul. Pogodnej na 60 osób, boisko do piłki siatkowej, miejsce na ognisko, dwa boiska do gry w tzw. petankę, nasadzenie roślinności, wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw dla dzieci, monitoring oraz pobudowanie garażu jako budynku gospodarczego na potrzeby sołeckie. Prawie co roku na wniosek Rady Sołeckiej dofinansowana jest miejscowa jednostka OSP w sprzęt ratowniczy (np. defibrylator, torba medyczna, manekin do ćwiczeń, umundurowanie itd.). Na potrzeby spotkań, festynów oraz imprez kulturalno sportowych Rada Sołecka posiada sprzęt nagłaśniający, sprzęt gospodarstwa domowego oraz namioty gastronomiczne.
Rada Sołecka byłaorganizatorem lub bezpośrednim uczestnikiem także wielu innych uroczystości związanych z różnego rodzaju świętami. Podziękowania w formie listów – adresów gratulacyjnych dla darczyńców zostały skierowane do:
– posła Tadeusza Tomaszewskiego
– Szymona Robaszkiewicza – wójta Gminy Niechanowo
– Stanisława Dolacińskiego – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie , prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
– Danuty Winiarskiej – radnej Powiatu Gnieźnieńskiego. członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
– Zbigniewa Bręklewicza – radnego Powiatu Gnieźnieńskiego
– Marcina Skweresa – radnego Gminy Niechanowo
– Dawida Każmierczaka – radnego Gminy Niechanowo
– Józefa Fabiszaka – radnego Gminy Niechanowo
– Danuty Muskus – przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Niechanowie
– PaństwaK. K Kaszyńskich – Firma „Carpentry”
– Państwa M. A. Mikołajczaków – Stolarstwo „Mikołajczak”
– Grażyny Zielińskiej – Catering Niechanowo
– Hanny Welke – Firma FUH „Fabiszak”
– Krzysztofa Trzaskawka – Firma FUH „Pelikan”
– Zenona Chmielewskiego – Hurtownia „Mango”
– Grypy Motocyklowej „Weekendowa Jazda”
– Roberta Pawlikowskiego – Energo – Tech Cielimowo
– Eugeniusza Pawlikowskiego – Energo – Tech Cielimowo
– Joanny JaskólskiejKupka – Salon Urody
– Jarosława Trzaskawka –Transport Ciężarowy
– Państwa A. J. Kozaneckich
– Państwa M. R. Kozaneckich
– Pani Agaty Zybała
– Pani Jadwigi Kownackiej
TeresaBartz przekazała podziękowania także członkom Rady Sołeckiej za dotychczasową współpracę na rzecz mieszkańców wsi Niechanowo. Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie ze Stanisławem Dolacińskim, prezesem Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan (Dyrektorem PZD) złożyli Teresie Bartz szczególne podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w działalności społecznej i samorządowej na rzecz rozwoju Gminy Niechanowo wręczając okolicznościowy adres, upominek i wiązankę kwiatów. Całość spotkania uświetnił koncert zespołu Al. Fine – absolwentek szkoły Muzycznej w Poznaniu i Warszawie w składzie:Agnieszka Ciesielska – Pawlak: flet, Katarzyna Ciesielska – skrzypce, Katarzyna Wieczorek- śpiew, fortepian.Nie zabrakło życzeń i toastu noworocznego oraz spotkania przy kawie, ciastku i smacznym poczęstunku. (okz)
*__*
*__*