Shadow

Nowy dyrektor biblioteki

*Z końcem 2018 roku dotychczasowy dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna Janusz Ambroży przechodzi na emeryturę. J. Ambroży kierował książnicą od 1983 roku. Od stycznia 2019 roku na podstawie powołania przez prezydenta Gniezna Tomasza Budasza, dyrektorem biblioteki będzie Piotr Wiśniewski. *
Piotr Wiśniewski przez minione 4 lata pracował jako pełnomocnik prezydenta Gniezna do spraw kultury w Urzędzie Miejskim. Wcześniej, przez 7 lat, był dyrektorem Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji. Jest pomysłodawcą i dyrektorem Festiwalu Filmowego Offeliada, Preteksty oraz Fyrtel, a także inicjatorem Królewskiego Festiwalu Artystycznego i Nagrody Kulturalnej Miasta Gniezna „Królik”. W ostatnim czasie był koordynatorem zespołu urzędników realizujących Trakt Królewski. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz stosunki międzynarodowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez rok był także stypendystą Uniwersytetu Sorbona w Paryżu. (obk)