Shadow

Nowy dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie

Generał Jacek Kitliński, dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z 27 stycznia 2022 roku powołał z dniem 4 lutego 2022 roku na stanowisko dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie mjr. Jarosława Korytowskiego.
Major Jarosław Korytowski służbę rozpoczął w 1998 roku na stanowisku strażnika działu ochrony Aresztu Śledczego w Lesznie. W 2008 roku został kierownikiem działu kwatermistrzowskiego, a w 2012 roku otrzymał powołanie na stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Lesznie. Od 1 kwietnia 2018 roku został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Rawiczu. Natomiast 3 lutego 2022 roku, po 30 latach służby na zaopatrzenie emerytalne przeszedł dotychczasowy dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie płk Mirosław Szymański. (obk)