Shadow

Nowy parking już otwarty

Nowy parking miejski na 34 miejsca postojowe, w tym 2 dla niepełnosprawnych powstał przy ulicy Łaskiego. Roboty były realizowane od 8 maja do 24 lipca 2017 roku. Budowa parkingu objęła wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej, pasów oddzielających stanowiska postojowe z kostki bazaltowej, nawierzchni drogi manewrowej oraz miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z kostki kamiennej granitowej, krawężników betonowych oraz ścieku z 2 rzędów kostki granitowej. W celu odwodnienia parkingu wykonano także 3 zbiorniki na wody opadowe oraz 6 sztuk wpustów ulicznych z przykanalikami podłączonymi do zbiorników na wody opadowe. Wokół miejsc postojowych nasadzono żywopłot liściasty z grabu, pozostały teren został obsiany został trawą. Wartość zadania wyniosła prawie 300 tys. złotych brutto.