Shadow

Nowy pomysł na Mickiewicza

Budynek po byłej szkole zawodowej im. Hipolita Cegielskiego, jaki gmina Trzemeszno kupiła od powiatu gnieźnieńskiego przy „okazji” przejęcia prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych nadal świeci pustkami. Krzysztof Dereziński, burmistrz grodu Kilińskiego chce przystosować go na potrzeby urzędu miasta. To już drugi pomysł na zagospodarowanie budynku, jednak jak się okazuje nie wszystkim się to podoba.
Krzysztof Dereziński przyznaje, że był początkowo sceptyczny do pomysłu adaptacji budynku na potrzeby urzędu i jak się wraził sam był „hamulcowym” takiego rozwiązania. – Bardzo długo nie trafiały do mnie argumenty, aby tutaj powstał urząd; szukałem innych argumentów. Pracownicy naszego urzędu pracują w pięciu budynkach. To jest bardzo złe, tak nie ma nigdzie. W tej chwili wiele samorządów wydało pieniądze, aby wybudować nowe budynki urzędów miejskich, gminnych czy powiatowych, co też czasami jest krytykowane. Dałem się przekonać po kilku wizjach lokalnych, że lokalizacja tutaj urzędu jest dobrym rozwiązaniem – mówi K. Dereziński. Burmistrz sceptyczne podejście do tego pomysłu części radnych tak komentuje: – Radni sceptycznie podchodzą do wielu rzeczy. Tak sceptycznie podchodzącej rady do pomysłów organu wykonawczego jeszcze nie spotkałem. Myślę, że uda się radnych przekonać – stwierdza burmistrz. Na kwietniowej sesji w zmianach budżetowych burmistrz zaproponował przeznaczyć 150 tys. zł na wydatki związane z modernizacją budynku przy ulicy Mickiewicza, to jest na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i audyty energetyczne. Ponieważ K. Dereziński nie był obecny na obradach, wydatek ten uzasadniał Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna. Podkreślił on, że ten zapis jest wynikiem decyzji o lokalizacji przy Mickiewicza urzędu miejskiego oraz wielokrotnych dyskusji także na forum rady o konieczności zabezpieczenia tego budynku. Wydatki na dokumentację są niezbędne do ubiegania się o środki zewnętrzne na termomodernizację obiektu. Radni mieli wątpliwości, czy nie można wykorzystać już istniejącej dokumentacji jaka była stworzona, gdy obiekt przy ul. Mickiewicza chciano adaptować na dom kultury i bibliotekę. Wówczas gmina wydała na ten cel 60 tys. złotych. Niestety, mimo pozytywnej weryfikacji wniosku, projekt nie otrzymał dofinansowania z powodu braku środków. Zbigniew Matelski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej w radzie wyraził opinię, że nie należy zmieniać objętego już kierunku adaptacji budynku, ale raczej szukać innych dróg jego realizacji. Przyznał jednak, że obecna siedziba urzędu nie jest funkcjonalna. Wskazał, że dobrze byłoby w tak strategicznej sprawie jak lokalizacja urzędu zapytać o zdanie społeczeństwo, przeprowadzając konsultacje społeczne. Dariusz Jankowski przekonywał radnych, że w tej chwili są szanse pozyskania środków na modernizację budynku, wiążą się właśnie z lokalizacją tam urzędu. Jest to także szansa na wyjście z impasu, w jakim gmina znalazła się z tym budynkiem. Ostatecznie radni pozytywnie przegłosowali zmiany budżetowe. (kar)