Shadow

Nowy przebieg drogi wojewódzkiej


Budowa zakładu produkcyjnego koncernu Volkswagena przeobraziła krajobraz południowych przedmieść Wrześni, odcinając mieszkańców kilku wsi od tego miasta. 30 czerwca oddano do użytku nową drogę, która przywraca im bezpieczne połączenie z miastem nad Wrześnicą.
Decyzja o ulokowaniu potężnego zakładu koncernu Volkswagen w podwrzesińskich Białężycach przyniosła gwarancję sukcesu gospodarczego miasta i gminy Września, ale także skomplikowała układ przestrzenny i drogowy wokół inwestycji. Sam zakład ulokowany jest na powierzchni 220 ha, co odpowiada obrazowo powierzchni 300 boisk piłkarskich. Tak duża fabryka odcięła lokalne drogi od Wrześni, komplikując dostępność komunikacyjną mieszkańcom m.in. Barda, Chwalibogowa i Grzymysławic. W dodatku przez te dwie ostatnie wsie przebiegała droga wojewódzka nr 432, łącząca drogę krajową nr 15 ze Środą Wielkopolską i na niej także zwiększył się niebezpiecznie ruch pojazdów do Wrześni i fabryki. Stąd decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wytyczeniu i wybudowaniu nowego śladu drogi wojewódzkiej tak, by mieszkańcom okolicznych wsi ponownie odblokować możliwość dojazdu do miasta oraz odciążyć przebiegające przez ich miejscowości drogi. Nowy przebieg DW 432 zaczyna się tuż za Obłaczkowem. Od DK 15 w kierunku fabryki Volkswagen, przecina wiaduktem linię kolejową Oleśnica – Chojnice i włącza się w istniejącą DW 432 w Grzymisławicach. Inwestycja trwała prawie rok, a powstała na odcinku 2,7 km. Objęła budowę trzech skrzyżowań, w tym dwóch typu rondo (na początku i końcu odcinka), wiaduktu nad linią kolejową oraz ścieżki pieszo-rowerowej. Sama jezdnia ma szerokość 7 metrów, a dwukierunkowa ścieżka pieszo-rowerowa 3 metrów. Co warto podkreślić, droga dla pieszych i rowerzystów wykonana została z asfaltu, co znacznie zwiększa komfort jej użytkowania. Uroczystego otwarcia odcinka dokonali 30 czerwca Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, w towarzystwie przedstawicieli generalnego wykonawcy firmy Skanska oraz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Inwestycja kosztowała 18,2 mln zł., a wkład Unii Europejskiej wyniósł 15,3 mln złotych. (ak)