Shadow

Nowy sołtys Kruchowa

W niedzielę, 26 stycznia w Kruchowie (gmina Trzemeszno) odbyły się przedterminowe wybory sołtysa. Wybory odbyły się w związku ze śmiercią Ryszarda Dziela, dotychczasowego, wieloletniego sołtysa Kruchowa. Na sesji Rady Miejskiej 29 stycznia uroczyście powitano wybranego na tę funkcję Piotra Wiśniewskiego w gronie sołtysów gminy Trzemeszno.
W zebraniu mieszkańców Kruchowa uczestniczyło 88 osób. Piotr Wiśniewski był jedynym kandydatem na sołtysa, uzyskał on poparcie 79 osób. Nowemu sołtysowi Kruchowa pogratulowali na sesji Rady Miejskiej: Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna, Benedykt Nitka, przewodniczący RM, Agnieszka Bartz, zastępca przewodniczącego RM i Wiesław Pokorski, prezes Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. (kar)