Shadow

Nowy sprzęt komunalny w Czerniejewie

Gmina Czerniejewo wzbogaciła się o nowy sprzęt. Zakupiono kosiarkę KWT 550EP na ramieniu wysięgnikowym oraz głowicę mulczującą Lama 121HD z firmy SaMASZ.
Maszyną będą koszone rowy, co ułatwi utrzymanie zieleni przy drogach gminnych. Zakup sprzętu został sfinansowany z budżetu Gminy Czerniejewo. Jednocześnie urzędnicy proszą użytkowników dróg oraz właścicieli i dzierżawców pól przy drogach gminnych o niezaśmiecanie poboczy i nie wyrzucanie kamieni, aby nie doszło do uszkodzenia sprzętu podczas eksploatacji. Za uszanowanie prośby z góry dziękują. (obk)