Shadow

Nowy – stary prezes wrzesińskiego szpitala

Od lipca jednoosobowo zarządza wrzesińskim szpitalem lek. Sebastian Nowicki, dotychczasowy wiceprezes lecznicy. Lekarz zastąpił na stanowisku Zbyszko Przybylskiego, który już od dłuższego czasu nosił się z zamiarem rezygnacji ze stanowiska.
Lek. Sebastian Nowicki urodził się w 1972 roku. W 1996 ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu i od tego roku związany jest z wrzesińską lecznicą. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i chorób płuc. Od lipca szpitalem kieruje samodzielnie jako jednoosobowy Zarząd Szpitala. Jak wyjaśnia w rozmowie zamieszczonej w Biuletynie Informacyjnym Powiatu Wrzesińskiego, problemem zatrudniającej 300 pracowników jednostki służby zdrowia, jest ciągle niskie finansowanie. – Kontrakt jest za mały w stosunku do potrzeb i część pacjentów spotyka się z odmową przyjęcia do szpitala – mówi nowy prezes w rozmowie z Agnieszką Przysiadą-Zielkowską. Jednocześnie zapowiada walkę o przywrócenie działalności w szpitalu niezwykle potrzebnego oddziału udarowego. Funkcjonował on w placówce przez rok, ale NFZ odmówił jego finansowania. Właśnie negocjacje z NFZ w sprawie uzyskania finansowania „udarówki” będą jednym z ważniejszych zadań nowego – starego prezesa.
Piątego lipca doszło do spotkania nowego prezesa z Tomaszem Kałużnym, burmistrzem Wrześni oraz Karolem Nowakiem, jego zastępcą. Tematem rozmów był zakup dla wrzesińskiej lecznicy specjalistycznej karetki. Na poprzedniej sesji Rady Miasta radni zgodzili się przeznaczyć na ten cel 350 tys. złotych. (ak)