Shadow

Nowy wójt, nowy-stary przewodniczący

Spore emocje towarzyszyły wtorkowej, 20 listopada sesji Rady Gminy Niechanowo, zwłaszcza w jej końcowej części, a szczególnie w punkcie „Wolne głosy i wnioski”, kiedy z widowni część mieszkańców apelowała, by obrady w nowej kadencji odbywały się popołudniami. Nie brakowało w tym punkcie sesji nerwowych zachowań. Sesję rozpoczęła radna senior Elżbieta Jasek.
O ile spokojnie przebiegło wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego, dokonane przez przewodniczącą Terytorialnej Komisji Wyborczej, Ilonę Wiśniewską oraz złożenie ślubowania przez radnych, a także złożenie ślubowania przez nowego wójta 35-letniego Szymona Robaszkiewicza, o tyle część mieszkańców gminy już przy zgłaszaniu kandydatów na przewodniczącego rady i jego zastępcę ze „Wspólnego Dobra – Gmina Niechanowo” nie kryła swojego niezadowolenia (przypomnijmy, nowy wójt nie ma większości w radzie). Wójt Sz. Robaszkiewicz po złożeniu ślubowania zwrócił się do radnych i mieszkańców, którzy licznie przybyli do GOK: – Od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Niechanowo, byłem radnym tej gminy. Pragnę zapewnić, że będę dla was, będę godnie was reprezentował oraz działał dla dobra naszej gminy. Jestem otwarty na szeroko rozumianą współpracę. Będę popierał słuszne, rozsądne i dobre decyzje oraz realizował te zamierzenia, które były omawiane na naszych spotkaniach. Zawsze będę każdego wysłuchiwał i rozmawiał z państwem o sprawach i problemach, pomagając przede wszystkim w realizacji postulatów dotyczących na przykład sesji rady w godzinach popołudniowych (wójt dwukrotnie skierował w trakcie obrad takie zapytanie do radnych – przyp. red.). Wszystkim, którzy mi zaufali i oddali na mnie głos serdecznie dziękuję, a osoby nieprzekonane zapewniam, że poprzez skuteczne działanie będę starał się przekonać do mojej osoby. Po wyborze i ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej, której przewodniczyła Bożena Jaworska (radna niezależna, wystartowała w wyborach z KWW Bożeny Jaworskiej) przyszedł czas na wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Jako kandydata „Wspólnego Dobra” (11 radnych w RG Niechanowo) na przewodniczącego zgłoszono Zdzisława Sikorę (od kilku kadencji kierował pracami tej rady), a „Razem dla Gminy Niechanowo” (3 mandaty) wystawiło jako swoją kandydatkę Monikę Majewską. W tajnym głosowaniu Z. Sikora uzyskał 11 głosów, a M. Majewską poparło 4 radnych. Podobnie było przy wyborze wiceprzewodniczącego, gdzie wiceprzewodniczącego poprzednich kadencji Jarosława Olejniczaka poparło 11 radnych, a jego rywalka – Teresa Bartz, radna „Razem dla Gminy Niechanowo” i sołtys Niechanowa mogła liczyć na 4 głosy. Na koniec obrad radny elekt Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Tadeusz Tomaszewski złożył gratulacje radnym i nowemu wójtowi oraz przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu rady: Każdy, kto uzyskał mandat społecznego zaufania musi pamiętać, że to świadome ograniczenie własnej wolności i oddanie części życia rodzinnego na rzecz wspólnoty mieszkańców. Były poseł T. Tomaszewski oraz Grzegorz Kozanecki, przedstawiciel Klubu Seniora „Róża” podziękowali nieobecnemu na wtorkowej sesji dotychczasowemu wójtowi Eugeniuszowi Zamiarowi za 16 lat „kierowania” niechanowską gminą. Pod koniec sesji powróciła sprawa organizacji sesji RG Niechanowo w godzinach popołudniowych. Za tym postulatem optowała (czasem bardzo emocjonalnie) spora część publiczności. Po zakończonej sesji przewodniczący Z. Sikora w rozmowie z dziennikarzami stwierdził: – Są głosy za i są głosy przeciw. Między innymi sołtysi wskazują, że godziny dopołudniowe są lepsze, gdyż mają oni gospodarstwa i popołudniami jest wiele w nich pracy. Jest też kłopot z dojazdem mieszkańców spoza Niechanowa. Będę rozmawiał z radnymi na ten temat. Sz. Robaszkiewicz, wójt gminy powiedział po wtorkowych obradach: – Podczas ostatniej sesji poprzedniej kadencji dowiedziałem się, że firma zajmująca się taką strategiczną kwestią, jak wodociągi przestaje z nami współpracować. To będzie obecnie najważniejsza sprawa do załatwienia. Kolejna, to kwestia zwrotu refundacji środków, jakie ponieśliśmy na budowę ścieżek rowerowych. Z mniejszych spraw – zagadnienia dotyczące pracy urzędu, przyjrzę się także zakresom obowiązków wszystkich pracowników, by usprawnić ich pracę. JAROSŁAW WALERCZAK