Shadow

Nowy wymiar współpracy z Ukrainą

Kamieniec Podolski to miasto na Ukrainie Polakom znane głównie dzięki osadzeniu tam przez Henryka Sienkiewicza części akcji powieści „Pan Wołodyjowski”. Liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców i jest istotnym ośrodkiem przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego i spożywczego. Jednym z jego najważniejszych centrów edukacyjnych jest Narodowy Uniwersytet im. Iwana Ohijenki. 20 lutego 2018 roku Rektor tej uczelni – profesor Sergiusz Kopyłow spotkał się 20 lutego z prezydentem Tomaszem Budaszem.
Rektor wraz z przedstawicielami grona profesorskiego przybył do Pierwszej Stolicy na zaproszenie dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej prof. dr. hab. Leszka Mrozewicza. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim rozmawiano o możliwościach współpracy w zakresie edukacji. Profesor Mrozewicz zaznaczył, że już teraz w Gnieźnie uczy się 50 studentów z Ukrainy, którzy aktywnie włączają się w życie uniwersyteckie oraz kulturalne miasta. Już wkrótce możliwości wymiany będzie jeszcze więcej, gdyż 21 lutego 2018 w Poznaniu rektor UAM dr hab. Andrzej Lesicki miał podpisać z Uniwersytetem w Kamieńcu Podolskim umowę o szeroko zakrojonej współpracy między uczelniami. Być może dzięki temu, również więcej studentów z Gniezna, będzie mogło odbywać praktyki na Ukrainie, brać udział w tamtejszych seminariach oraz podejmować tam prace badawcze. (obk)