Shadow

O azbeście i straży rybackiej na komisji

Podczas minionego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego podsumowano działania związane z zadaniem usuwania azbestu oraz bieżącej działalności Społecznej Straży Rybackiej.
Jak tłumaczy Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, akcja usuwania azbestu koordynowana przez Starostwo Powiatowe od 2008 roku przyniosła sukces w postaci unieszkodliwienia prawie 5,5 tys. tonwyrobów zawierających azbest z ponad 2,5 tys. nieruchomości. – Warto zaznaczyć, że w tym roku udało się usunąć najwięcej odpadów, bo aż 800 ton – wskazuje M. Musiałowicz. – Mieszkańcy, którzy zdecydowali się usunąć azbest nie ponieśli z tego tytułu żadnych kosztów, bowiem całość zadania jest w 100% finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zbudżetu powiatu i gmin. Z posiadanych przez nas wyliczeń wynika, iż na terenie naszego powiatu do unieszkodliwienia pozostało jeszcze około 20 tys. ton materiałów zawierających azbest. Należy podkreślić, iż akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość złożonych wniosków, których liczba – w 2008 roku wyniosła zaledwie 37, natomiast w tym roku ponad 400 – podsumowuje pani dyrektor. Podczas posiedzenia komisji dokonano również rocznego podsumowania działalności Społecznej Straży Rybackiej. Należy przypomnieć, że w 2017 roku Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński powołała nowego komendanta oraz jego zastępcę. Obecnie SSR liczy 10 strażników. Wraz ze zmianą komendanta, zmieniły się również priorytety działania straży. – Nasze zadania skupiamy nie tylko na czuwaniu nad bezpieczeństwem oraz czystością i ochroną łowisk, czy zwalczaniu kłusownictwa, ale także na podejmowaniu działań związanych z edukacją wszystkich wypoczywających nad wodą, w zakresie prawidłowego zachowania się nad akwenami – tłumaczy Zenon Pieterek, komendant Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego. – Obecnie straż ściśle współpracuje między innymi z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Nadleśnictwem Gniezno, czy Państwową Strażą Rybacką w Poznaniu. Od początku tego roku przeprowadziliśmy 119 kontroli, w tym 43 nocne. W ramach akcji skontrolowano 746 wędkarzy, a także zlikwidowano prawie 70 sztuk różnego sprzętu kłusowniczego. Przygotowując się do sezonu zimowego straż rybacka będzie również edukowała wędkarzy. – Łowienie pod lodem to niezwykle ciekawa, a zarazem najbardziej niebezpieczna forma wędkowania – mówi Marcin Makohoński, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. – Stąd też pomysł podjęcia akcji informacyjno – edukacyjnej, skierowanej do miłośników np. podlodowej błystki. Od kilku miesięcy działająca społecznie gnieźnieńska straż rybacka jest coraz bardziej aktywna i widoczna, zarówno podczas wodnych patroli, kontroli, jak i zabezpieczenia zawodów wędkarskich. Bieżące statystyki oraz opinie wędkarzy potwierdzają fakt, że ta jednostka jest w powiecie gnieźnieńskim niezbędna – mówi M. Makohoński. (jw)