Shadow

O inwestycjach drogowych powiatu

Już wkrótce zostanie oddany do użytku wyremontowany wiadukt kolejowy na ulicy Warszawskiej. Przebiega on w ciągu ulicy, której zarządcą jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. O planowane przedsięwzięcia na drogach, których zarządcą jest Powiat Gnieźnieński zapytaliśmy członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusza Mądrowskiego.
Zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w Powiecie Gnieźnieńskim wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg. Obecnie w PZD trwają prace związane z organizacją przedsięwzięć, które będą zrealizowane jeszcze w bieżącym roku. Na terenie miasta zdecydowanie sprawniej, a tym samym bezpieczniej i bardziej komfortowo będziemy jeździć ulicą Słoneczną. Zaplanowana jest wymiana nawierzchni na jej części od ul. Kawiary do firmy Elektro Hurt. Ponieważ przedsięwzięcie to jest współfinansowane przez Miasto Gniezno, jego realizacja uzależniona jest od innych przedsięwzięć trwających w mieście, takich jak remont wiaduktu na ul. Warszawskiej, czy remont ul. Wolności. Także mieszkańcy osiedla Grunwaldzkiego jeszcze w bieżącym roku bezpieczniej i bardziej komfortowo będą mogli poruszać się ulicami 17 Dywizji Piechoty, Wesołą i Pawła Cymsa. Wnioski złożone przez Powiat Gnieźnieński w sprawie dofinansowania przedsięwzięć poprawiających bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały pozytywnie ocenione przez Kancelarię Premiera.
Obecnie zarządca dróg powiatowych pracuje nad dokumentacją związaną z tymi zadaniami. W ich efekcie na ul. Pawła Cymsa powstanie nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną głównie z myślą o pacjentach pobliskiej przychodni lekarskiej i uczniach, a przy Szkole Podstawowej nr 8 na ul. 17 Dywizji Piechoty przejście zostanie przebudowane i lepiej doświetlone. Od tego przejścia mieszkańcy będą poruszać się przebudowanym chodnikiem po stronie MPK aż do ulicy Wesołej. Chodnik ten dzięki uzgodnieniom z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym zostanie poszerzony i w części będzie przebiegał przez działkę, którą obecnie użytkuje MPK. Na ulicy Wesołej zostanie ułożona nowa nawierzchnia z masy asfaltowej. Z wyjątkiem przejść dla pieszych pozostałe zadania są finansowane przez Powiat Gnieźnieński i Miasto Gniezno. (inf. prasowa)