Shadow

O kulturze i sporcie

Podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, 28 stycznia samorządowcy wysłuchali informacji o zrealizowanych w roku ubiegłym i zaplanowanych w tym roku przez powiat zadaniach z zakresu kultury i sportu. Opowiedzieli o tym inspektorzy: Maciej Walery (do spraw kultury) i Tomasz Pokładecki (do spraw sportu) z Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji gnieźnieńskiego starostwa.
Wydarzenia kulturalne organizowane przez organizacje pozarządowe z konkursu ofert pochłonęły prawie 17 500 złotych. Między innymi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej na turniej boccia i plener plastyczny otrzymało 1500 złotych. Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy dofinansowaliśmy kulturalną część pikniku – warsztaty i wykłady w kwocie 2500 złotych. Na warsztaty taneczne i wycieczkę do Warszawy Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska otrzymało 2500 złotych. Jedną z największych imprez okazały się Dni Pary, które współfinansowaliśmy w kwocie 4500 złotych. Na tę imprezę Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei otrzymało 4500 złotych, a Stowarzyszeniu Artystyczno – Rehabilitacyjno -Terapeutycznemu „Promyk” w Dębnicy przyznano na warsztaty rękodzieła i plener fotograficzny kwotę 1500 złotych. Dofinansowano również Powiatową Gwiazdkę dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, którą zorganizowało Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Fundacji „Nasza Wieś” przekazano pieniądze na Kulinaria Niechanowa, na wznowienie wydruku książki z regionalnymi przepisami. Przygotowano po raz czwarty wydarzenie Floralia zorganizowane przez Stowarzyszenie Kasztelania Ostrowska – Festiwal Kwiatów i Ziół. To impreza plenerowa, bardzo ciekawa. Wśród zadań realizowanych i współrealizowanych przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego warto wymienić cykliczne spotkania ze sztuką oraz Dożynki Powiatowe. Przy tych ostatnich, my ponosimy mniejsze koszty, większe ponosi gmina, w której ta impreza się odbywa – powiedział M. Walery. – To jest na tym poziomie, że gdy my dajemy około 20 000 złotych, to gmina, która jest naszym partnerem daje trzy, cztery razy więcej – dopowiedział radny Marin Makohoński, były dyrektor wydziału promocji. – Na organizację Festiwalu Akademii Gitary wyasygnowano 60 000 złotych i jest to podwojona kwota, gdyż do tego doszły faktury za koncerty z 2017 roku i w roku ubiegłym, zapłacono również za te trzy koncerty sprzed 2 lat. Do tego doszły widowiska historyczne – od Dni Cichociemnych, po imprezy związane z rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wspieraliśmy cykl otwartych spotkań autorskich i literackich, odbywających się między innymi w „Czytelni na piętrze” w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie i Koncert Prymasowski – wyliczał M. Walery, który poinformował też o zadaniach realizowanych przez sam wydział, a było ich w zeszłym roku 18: – To między innymi spotkania chóralne, Spotkanie Noworoczne w gnieźnieńskim teatrze, konkurs „Ruszaj z głową”, gdzie główną nagrodą ufundowaną przez starostę jest kurs prawa jazdy kategorii B. Były też Wiosenny Przegląd Twórczości Scenicznej Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną, Narodowy Dzień Życia i Dzień Papieski, Strefa Komiksu, festiwale, konkursy, konferencje i rekonstrukcje oraz otwarte imprezy kulturalne dla mieszkańców powiatu. M. Walery wymienił także szereg zadań na rok bieżący, między innymi widowiska historyczne i organizację Festiwalu Akademia Gitary. Ważne jest, że kwota ponad 70 000 złotych nie jest jeszcze rozdysponowana i zaplanowano, że ze względu na promocję powiatu dofinansowane zostaną większe imprezy dla szerszych grup odbiorców. O dofinansowaniu zadań z zakresu sportu w roku 2018 powiedział T. Pokładecki, który wskazał między innymi na organizację na terenie powiatu (przez stowarzyszenia i kluby) imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym – pochłonęło to 55 500 złotych. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach to 131 500 złotych, w tym MKS Mieszko – 30 000 złotych, GTM Start – 21 000 złotych oraz MKS (piłka ręczna) – 12 000 złotych i MKK (piłka koszykowa) – 10 000 złotych. Łącznie to 24 podmioty. Kwota 124 500 złotych to pieniądze na przygotowanie i udział klubów w rozgrywkach ligi państwowej. Stypendia dla sportowców w 2018 roku to 27 600 złotych (tym roku ich wręczenie odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, 5 lutego o godzinie 18; stypendia miejskie i powiatowe otrzyma łącznie 51 osób). JAROSŁAW WALERCZAK