Shadow

O nieodpłatnej pomocy prawnej

W środę, 26 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska odbyła się konferencja prasowa, której głównym tematem była realizacja zadania „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizowanie zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2020 roku”.
Jak na wstępie przypomniała przewodnicząca Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska Grażyna Kozanecka, stowarzyszenie od ponad 20 lat prowadzi nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców. – Gdy Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło ustawę dotyczący nieodpłatnych porad prawnych, przystąpiliśmy do realizacji tych programów i od 2017 roku działamy na terenie powiatu, udzielając porad prawnych. Wygraliśmy jako organizacja pozarządowa trzy punkty, skupiające w swoim zasięgu gminy, między innymi Gniezno, Witkowo, Trzemeszno, Niechanowo, Kiszkowo, Mieleszyn, Czerniejewo i Łubowo. Z takich nieodpłatnych porad prawnych mogą skorzystać osoby, które nie stać na porady odpłatne. Tutaj można przyjść, by uzyskać wsparcie. Podczas takich spotkań można zredagować pisma do różnych instytucji. Takie porady nie dotyczą jednak bezpośredniego prowadzenia spraw sądowych, ale dana osoba może mieć zredagowane pismo, jeśli chodzi o wyznaczenie prawnika z urzędu, czy o zwolnienie z opłat sądowych. Mamy podpisaną umowę z powiatem gnieźnieńskim na realizację tych nieodpłatnych porad prawnych. Musimy zapewnić tym osobom tajemnicę i zabezpieczenie dokumentacji oraz fachowość w tym wsparciu. Mamy między innymi troje adwokatów: Karolinę Zabłocką – Ciemny, Katarzynę Markiewicz i Judytę Ciesielską. Stowarzyszenie wygrało też taki konkurs w powiecie wągrowieckim i tam mamy radcę prawnego Beatę Koczorowską – dodała Grażyna Kozanecka.
– Klienci tego punktu zwracają się do nas i są to tematy dotyczące spraw rodzinnych, spadkowych, cywilnych, ale także karne oraz ostatnio emerytalne. Zakresem pomocy jaką udzielamy jest analiza sprawy, wskazanie uprawnień, obowiązków, sporządzanie wniosków i pism. Do tego dochodzi mediacja, czyli pozasądowy sposób rozwiązywania sporu i zachęcamy to tego rozwiązania. Jako prawnicy obsługujący punkt nieodpłatnych porad prawnych widzimy też konieczność edukacji prawnej i w tym roku będzie ona skierowana do 4 grup osób – ofiary przemocy w Domach Samotnej Matki, osoby w wieku emerytalnym, niepełnosprawne i osoby znajdujące się w Domach Dziecka – powiedziała adwokat Judyta Ciesielska. (jw)