Shadow

O nowych technikach terapii zajęciowej

„Nowe techniki terapii zajęciowej wykorzystywane w pracy z podopiecznym” – to hasło spotkania przedmiotowo-metodycznego nauczycieli i uczniów realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunku Terapeuta zajęciowy, które odbyło się 7 lutego. Uczestniczyli w nim dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w: Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 i nr 2 w Poznaniu, Rawiczu, Złotowie oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
Na wstępie Halina Ciążyńska przedstawiła historię kierunku Terapeuta zajęciowy w gnieźnieńskiej placówce, zmiany jakie nastąpiły na przestrzeni minionych 20 lat w postrzeganiu roli terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji oraz miejsca zatrudnienia terapeutów zajęciowych. Scharakteryzowała najczęściej stosowane techniki pracy terapeutów zajęciowych, m.in. makrama, tkactwo, gobelin, hafty ludowe (szczególną uwagę przywiązała do promocji haftu regionalnego – snutki wielkopolskiej znanej bardziej pod nazwą snutki golińskiej), czy techniki decoupage. Druga część spotkania to konkurs odbywający się pod hasłem „Wykorzystywanie nowych technik terapii zajęciowej w usprawnianiu i organizacji czasu wolnego podopiecznych”/./ Konkurs skierowany był do uczniów Centrów w Gnieźnie, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, nr 1 w Poznaniu, Rawiczu i Złotowie. W trakcie konkursu uczestnicy wykonywali prace w jednej z wylosowanych przez siebie technik: pergaminowej (wzór snutki wielkopolskiej), transferu (madonna na desce), easy painting (jajko wielkanocne). Każda z tych technik jest wykorzystywana na co dzień w pracy terapeuty zajęciowego, który dostosowuje je do możliwości i zainteresowań podopiecznego.
Prace były oceniane przez komisję złożoną ze specjalistów w zakresie terapii zajęciowej. W ocenie komisji konkursowej powstały „małe arcydzieła”. Podkreślić należy, że część uczestników konkursu wykonywała prace w danej technice po raz pierwszy. Nagrodzono w każdej kategorii po 3 prace – laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Gnieźnie oraz Alba Thyment Sp. z o.o. w Suchym Lesie. Pozostaliuczestnicy konkursuotrzymali upominki i okolicznościowe dyplomy. Każda ze szkół otrzymała komplet materiałów dydaktycznych do wykorzystania w Pracowni terapii zajęciowej. Spotkaniu przedmiotowo-metodycznemu towarzyszyła wystawa prac wykonanych przez uczniów kierunku Terapeuta zajęciowy Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie na przestrzeni 20 lat. (ojw)