Shadow

O partnerstwie Brandenburgii i Wielkopolski

Regionalny Rząd Brandenburgii wybrał w sierpniu po raz trzeci Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę i obszary przygraniczne. Zadanie wspierania projektów wzmacniających relacje w obszarach: administracji, kultury i społeczeństwa obywatelskiego powierzone zostało Dariusowi Müllerowi i Magdalenie Antoniewicz.
Spotkanie inauguracyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele Rady Doradczej Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę oraz zaproszeni goście odbyło się 6 grudnia. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. sekretarz stanu Jobst-Hinrich Ubbelohde, Ministerstwo Finansów i Europy Brandenburgii, Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, dr Marek Prawda, były ambasador Polski w Niemczech i wieloletni dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Johanes Funke, poseł do Parlamentu Brandenburgii, Józef Zych, były marszałek Sejmu RP, poseł Szymon Krajewski, dr Martina Weyrauch, kierowniczka brandenburskiej Centrali Kształcenia Obywatelskiego,Melanie Ebell, kierowniczka Krajowej Rady Młodzieży Brandenburgii, Ulf Buschmann i Sylwester Ksiuk, odpowiedzialni za kierowanie Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.
Uroczystość z okazji kontynuacji misji Pełnomocnika ds. współpracy Brandenburgii z Wielkopolską uświetniło również wiele innych znanych osobistości, w tym posłowie, starostwie, rektorzy oraz przedstawiciele wielu urzędów zarówno z Polski, jak też Niemiec. Wydarzenie rozpoczęte zostało występem artystycznego. Na skrzypcach przygrywała Olga Polowczyk, studentka Akademii Muzycznej z Poznania, która w zeszłym roku otrzymała stypendium naukowe od Pełnomocnika ds. Partnerstwa. Po przemowach, które wygłosili: Jobst Hinrich Ubbehlode i Wojciech Jankowiak, uczestnicy spotkania wzięli udział w panelu dyskusyjnym. Tematem rozmów była aktualna sytuacja stosunków polsko-niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań. Rozmowę moderował Darius Müller, dyrektor Zamku Trebnitz. Podczas dyskusji głos zabrała również wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego Anna Jung podkreślając, jak ważne jest pamiętanie o historii i współpracy polsko-niemieckiej oraz podejmowanie konkretnych działań wzmacniających te relacje. Odwołała się również do projektów zrealizowanych wspólnie w ostatnich latach we współpracy z Zamkiem Trebnitz, które koordynowane były przez dr Renatę Rasińską, dyrektorkę Centrum Usług Wspólnych we współpracy z Magdaleną Antoniewicz, zastępczynią Pełnomocnika ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę. W drugiej części spotkania zostali przedstawieni członkowie nowo powołanej Rady Doradczej Pełnomocnika ds. Partnerstwa. Przedstawiony został również program działań na kolejne trzy lata. Mieszkańcy Wielkopolski i Brandenburgii będą mogli wziąć udział w koncertach, wystawach, projekcjach filmów i plenerach artystycznych, które zorganizowane zostaną na terenie obu regionów. Dla młodzieży przewidziano organizację spotkań wielokulturowych, podczas których pracować będą nad własnymi projektami dotyczącymi poprawy jakości życia w środowiskach lokalnych oraz pozwalających poznanie kultury Wielkopolski i Brandenburgii. W celu wzmocnienia współpracy w obszarze administracji organizowane będą wizyty studyjne dla polityków i decydentów. W trakcie inauguracji zostały wręczone dyplomy i statuetki. Pełnomocnik złożył specjalne podziękowania dla Rady Powiatu i przedstawicieli Zarządu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie za podejmowanie działań wzmacniających współpracę wielkopolsko-brandenburską. Wyróżnione za szczególne osiągnięcia otrzymały przedstawicielki Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego, wicestarosta Anna Jung oraz dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie dr inż. Renata Rasińska. Panie otrzymały statuetki za aktywne wspieranie i realizację projektów polsko-niemieckich oraz przyczynianie się do wzmacniania relacji między Województwem Wielkopolskim a Brandenburgią.
Podczas spotkania miały miejsce również rozmowy z dyrektorem Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, Ulfem Buschmannem oraz wicestarostą Anną Jung na temat możliwości organizacji w roku 2023 wspólnej polsko-niemieckiej konferencji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa transgranicznego. (okz)