Shadow

O pięknie ojczystej mowy w Roku ks. Onufrego Kopczyńskiego


Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie każdego roku organizuje trzy konkursy: krasomówczy, ortograficzno – gramatyczny i plastyczny, które mają za zadanie przede wszystkim popularyzować zasady i piękno ojczystej mowy. Inicjatywa, od lat podejmowana przez czerniejewską placówkę jest jak najbardziej zasadna i zrozumiała – to z Czerniejewa pochodzi Onufry Kopczyński, twórca pierwszych zasad gramatyki języka polskiego. Co ważne, konkursy, organizowane w tym roku miały szczególną rangę i znaczenie, bowiem właśnie rok 2017 został ogłoszony w gminie Czerniejewo Rokiem Księdza Onufrego Kopczyńskiego.
W pierwszej kolejności, 19 maja w dworku Bażantarnia przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Czerniejewie odbył się VIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy, do którego zgłosiło się 24 uczestników. Każdy musiał przygotować własny tekst, a następnie zaprezentować go w krótkim wystąpieniu trwającym od 3 do 5 minut. Zwyczajowo również w tym roku młodsi uczestnicy musieli przygotować tekst na bazie baśni i legend, natomiast uczniowie z klas gimnazjalnych – autorskie teksty na temat dowolny, ze wskazaniem na promocję walorów turystyczno – krajobrazowych lub historii swojego regionu. W każdym przypadku mile widziane przez jury były akcenty regionalności, lokalności i tradycji. W komisji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego zasiedli: Andrzej Malicki – aktor, reżyser, pisarz, dramaturg, animator kultury, związany z gnieźnieńskim Teatrem im. Aleksandra Fredry (przewodniczący jury), Stanisława Łowińska – poetka oraz Jadwiga Pacholska – emerytowany nauczyciel ZSP w Czerniejewie. Tegoroczny poziom prezentacji krasomówczych młodych oratorów był na bardzo wysokim poziomie i komisja – co przyznał przewodniczący jury – stanęła przed nie lada trudnym wyzwaniem, jakim było wyłonienie zwycięzców. – Dla nas wszyscy są zwycięzcami, bo żaden werdykt nie jest sprawiedliwy i nie usatysfakcjonuje każdego. Każdy z uczestników powinien stanąć na podium, jednak należy przestrzegać regulaminu i można było przyznać tylko trzy miejsca finałowe na każdym szczeblu – podkreślił Andrzej Malicki chwilę przed ogłoszeniem werdyktu.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Nadia Kwiatkowska (SP nr 6 w Kwidzynie), drugie – Olimpia Ogrodowicz (SP Milenium w Popowie Kościelnym), trzecie – Julia Opalska (SP nr 6 w Kwidzynie). Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Wiktoria Dardas z ZSP w Czerniejewie oraz Kamila Filipczak ZSP w Żydowie. Najlepszym oratorem wśród gimnazjalistów okazał się Jakub Sufleta z Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie,drugie miejsce przyznano Maksymilianowi Skrzypczakowi**(Społeczne Gimnazjum w Poznaniu), na trzecim miejscu uplasował się Mieszko Wierciński (Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie). W tej kategorii wręczono dwa wyróżnienia: Marcie Kulińskiej (ZSP w Czerniejewie) oraz Kamilowi Sobkowiakowi (Zespół Szkół w Niechanowie).
Natomiast 25 maja we wnętrzach barokowo – klasycystycznego pałacu w Czerniejewie w konkursowych szrankach zmierzyło się 33 uczestników VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno – Ortograficznego. Konkurs składał się z dwóch etapów: w pierwszej części należało rozwiązać test ortograficzny, który miał na celu wyłonić ośmioro najlepszych uczestników, zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum. Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu, zmierzyli się z pytaniami w quizie finałowym. Te zmagania oceniała komisja w składzie:**Kazimierz Chochół – nauczyciel polonista z Wrześni, autor tekstów słynnych wrzesińskich dyktand (przewodniczący)**oraz nauczyciele języka polskiego ZSP w Czerniejewie: Mirella Kosmala, Magdalena Stępień oraz Jarosław Wróblewski. Po zliczeniu punktów i podsumowaniu wyników na podium w kategorii szkół podstawowych stanęli: Oliwia Żołek z SP nr 2 w Legionowie (I miejsce), Vanessa Pakkala z SP nr 5 w Gnieźnie (II miejsce), Julia Brańska z ZSP w Czerniejewie (III miejsce). Dyplomy finalistów otrzymali: Oliwia Kiełpińska z SP nr 12 w Gnieźnie, Filip Sankowski z SP w Cegłowie, Zuzanna Starzyńska z SP nr 2 w Legionowie, Maria Staszewska z ZSP w Żydowie i Wanessa Wędzikowska z SP nr 5 w Gnieźnie. W kategorii gimnazjum zwycięzcami zostali: Zuzanna Chełek z Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie (I miejsce), Julia Niewiatowska z Gimnazjum w Cegłowie (II miejsce), Dominika Macioszek z Gimnazjum w Mieleszynie (III miejsce). Dyplomy finalistów otrzymali: Julia Chojnacka z Gimnazjum w Mieleszynie, Julia Gołas i Jakub Szczapa z Akademickiego Gimnazjum Milenium w Gnieźnie, Roksana Plucińska z ZSP w Czerniejewie i Marta Wincek z Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie.
Tego samego dnia (25 maja) odbyło się także podsumowanie i ogłoszenie wyników V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, którego tematem było wykonanie dowolną techniką na płaszczyźnie formatu A3 portretu ks. Onufrego Kopczyńskiego. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i do ZSP w Czerniejewie wpłynęło prawie sto prac z niemal wszystkich województw. Ostatecznie w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce przyznano Nikoli Sokołowskiej z SP w Prusicach, drugie miejsce zajął**Przemysław Marć z SP w Prusicach, a miejsce *- *Maja Kaczmarczyk z SP w Miąsowej. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Kulińska z SP nr 5 w Gnieźnie, Nikola Szpera i Tymoteusz Kupczyński z SP nr 16 w Kaliszu. W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Śmietana z Gimnazjum w Lelowie, drugie miejsce – Piotr Białek z Gimnazjum nr 5 w Legionowie, a miejsce – Julia Senator z Gimnazjum w Błędowie. Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Pirucka z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, Wiktoria Sprenger z Gimnazjum w Kiszkowie i Klaudia Wilczyńska z ZSP w Czerniejewie. Organizatorem konkursów był Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie, we współpracy z Zespołem Pałacowym w Czerniejewie oraz Gminą Czerniejewo. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowało Kuratorium Oświaty w Poznaniu. (ks)