Shadow

O problemach osiedla


W piątek,28 kwietnia w sali reprezentacyjnej Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna przy ul. Staszica odbyło się spotkanie mieszkańców Osiedla Tysiąclecie z prezydentem Gniezna Tomaszem Budaszem, aspirantem Błażejem Małolepszym – dzielnicowym rejonu Osiedla Tysiąclecie oraz zastępcą komendanta Straży Miejskiej inspektorem Januszem Wardą.
Po części wstępnej spotkania poświęconej zapoznaniu uczestników z inwestycjami miejskimirealizowanymi na obszarze „Tysiąclecia”nastąpiła seria pytań do gości. Adresatem zdecydowanej większości był prezydent Gniezna. Pytania mieszkańców dotyczyły głównie remontu dróg i chodników, potrzebnych zdaniem mieszkańców przejść dla pieszych, a sporo emocji wzbudziłtematmiejsc parkingowych. Jak można było zauważyć z jednakową troską sprawy zwiaząne z bezpieczeństwem i komfortem na osiedlutraktują mieszkańcy, samorząd, a także służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nowością dla niektórych okazała się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, której funkcjonowanie wyjaśnił dzielnicowy i zachęcił do korzystania z niej. Poprosił także mieszkańców o kontakt – osobisty lubtelefoniczny – w sytuacji zagrożenia. Od inspektora Janusza Wardy mieszkańcy dowiedzieli sięo nieco innych zadaniach wynikających z zakresu działalności straży miejskiej. Zgłoszenia i prośby o interwencje przyjmowane są od godziny 6 do 22; w tym czasiemożna liczyć na interwencje strażników.
Wniosek wynikający z przebiegu spotkania jest następujący:mieszkańcy są najlepszymi obserwatorami i recenzentami działań samorządu. Potrafią wskazać te obszary życia, których nie widać zza urzędniczego biurka. Są także niezbędnym czynnikiem w ocenie sytuacji i wskazywaniu zagrożeń dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa zarówno osobistego, komunikacyjnego, a także bezpieczeństwa mienia i majątku publicznego. Inicjatorem i organizatorem spotkania była Rada Osiedla Tysiąclecie. Przewodniczący rady osiedla Mariusz Mądrowski za naszym pośrednictwem dziękuje gościom za przybycie, mieszkańcom za uczestnictwo w spotkaniu, a dyrekcji biblioteki za udostępnienie sali. Przewodniczący zaprasza mieszkańców także do osobistych kontaktów w siedzibie rady, która mieści się przy ul. Budowlanych 26B. Radni dyżurują w każdy czwartek w godzinach 17 – 18.(na)