Shadow

O współczesnej polszczyźnie – prof. Katarzyna Kłosińska odwiedziła Gniezno

Językoznawca prof. Katarzyna Kłosińska spotkała się z gnieźnieńskimi czytelnikami. A może raczej słuchaczami, bo prof. Kłosińska najbardziej kojarzona jest z radiowej audycji „Co w mowie piszczy?”.
Czytelnia Biblioteki Głównej szczelnie zapełniła się widownią ciekawą tego, jak zmienia się współczesna polszczyzna. I jak na te zmiany – przychylnie czy z rezerwą? – patrzą językoznawcy. W rozmowie z Kamilą Kasprzak-Bartkowiak pani profesor zrobiła niemal dwugodzinny przegląd najciekawszych zjawisk językowych. Najciekawszych, czyli takich, które wzbudzają największe zainteresowanie, kontrowersje i obawy użytkowników języka: feminatywów, osobatywów, języka niebinarnego, zapożyczeń, granicy między uzusem a normą. Wszystkie te zmiany obserwowane w polszczyźnie dowodzą, iż język – zachowując ciągłość – nieustannie się zmienia. Gdyby tak nie było, jak zażartowała prof. Kłosińska, nadal mówilibyśmy językiem Mieszka I. Doskonałym obszarem badań dla językoznawców jest internet, zwłaszcza tzw. krańce internetu. Profesor  Kłosińska podkreślała, że tam najlepiej widać różnice pokoleniowe w podejściu do języka. Starsze pokolenia, wychowane w kulturze pisma, z jego linearnością i regułami językowymi zupełnie inaczej podchodzi do normy językowej niż tubylcy internetu. Ci, wychowani w świecie hipertekstu, gdzie są i nadawcami, i odbiorcami, i gdzie komunikacja jest pozioma, słowa i normy językowe traktują swobodniej, mniej nabożnie.
Spotkanie odbyło się w ramach bibliotecznego projektu „Polszczyzna – zawsze na czasie!” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. (inf. prasowa)