Shadow

O współpracy w obszarze edukacji i organizacji pozarządowych

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości współpracy powiatu gnieźnieńskiego z niemieckim Krajem Związkowym Brandenburgia oraz Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań.
Magdalena Antoniewicz, pełnomocnik do spraw partnerstwa tego niemieckiego kraju związkowego na Wielkopolskę, a jednocześnie reprezentantka Ministerstwa Finansów i Europy Kraju Związkowego Brandenburgia omówiła między innymi możliwości działań szkół, organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji oraz wymian międzynarodowych i spotkań wielokulturowych dla młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych i współpracy z wolontariuszami z Niemiec. – Mamy do zaproponowania szereg działań, które wzmocnią współpracę polsko-niemiecką i przełożą się na konkretne działania. Gdy trwa to spotkanie, pierwsza grupa młodzież z gnieźnieńskiej szkoły, uczestnicy naszego projektu modelowego wyjechała do Niemiec i w zamku Trebnitz realizuje projekt z zakresu doradztwa zawodowego. To przemyślana oferta, poprzedzona badaniem w zakresie potrzeb, jakie na terenie powiatu występują, a skierowane są do szkół i organizacji pozarządowych. Określono, w jakich obszarach dane instytucje byłyby zainteresowane współpracą. Pracujemy nad programem, w ramach którego szkoły będą uczestniczyć w wymianach międzynarodowych, szkoleniach i forum. Między innymi przygotowana zostanie konferencja międzynarodowa na rzecz tworzenia partnerstwa strategicznego w ramach rozwoju współpracy w obszarze edukacji i taka konferencja odbędzie się w Gnieźnie 5 i 6 marca przyszłego roku. Przyjadą osoby z Europy, Afryki i Azji. Dla organizacji związanych z kulturą i sztuką oferujemy możliwość organizacji rezydencji artystycznych, ale także realizację koncertów poza granicami kraju. Taka współpraca będzie rozwijana w obszarach edukacji, wspierania organizacji pozarządowych, administracji oraz biznesu; w tym ostatnim przypadkuw celu wspierania uczniów ze szkół branżowych – powiedziała Magdalena Antoniewicz.
– Zaprosiliśmy dyrektorów szkół oraz osoby odpowiedzialne za wymianę międzynarodową, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych i kultury. Spotkanie ma na celu nawiązanie współpracy między powiatem gnieźnieńskim i Brandenburgią – stwierdziła Renata Rasińska z Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Nasza szkoła dotychczas nie brała udziału w takich wymianach. Dziś pięcioro uczniów z opiekunem pojechało do Trebnitz, by robić projekt związany z reklamą, czyli związany z ich zawodem. Liczymy, że ta wymiana opierać się będzie na wymianie doświadczeń zawodowych. Kierunki, w których kształcimy są tam bardziej rozwinięte i jest tam lepsza baza – zaakcentował Łukasz Muciok, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie.A jak stwierdził Piotr Gruszczyński, włodarz powiatu podsumowując spotkanie: – Mocno zabiegamy o to, by relacje między naszymi krajami się pogłębiały. Są gotowe projekty, a pierwsza wizyta naszych uczniów w Brandenburgii już trwa. To partner, który jest „za miedzą” i ma potencjał. (jw)