Shadow

Obchody trwają cały rok

Niedawno w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się trzecie spotkanie komitetu honorowego do spraw organizacji obchodów setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 655. rocznicy istnienia Witkowa.
W trakcie posiedzenia omówiono kalendarz imprez organizowanych przez różnego rodzaju placówki szkolne i organizacje pozarządowe z terenu witkowskiej gminy; te które już miały miejsce jak i te, które jeszcze się odbędą. Dyskutowano nad propozycjami zgłaszanymi w trakcie poprzednich spotkań. Na zakończenie była również możliwość wymiany poglądów i opinii w sprawie obchodzonych rocznic i planowanych wydarzeń. (es)