Shadow

Obchody trwały cały rok

W Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się niedawno spotkanie podsumowujące pracę Komitetu Honorowego, który powołano do spraw organizacji obchodów trzech jubileuszy: setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 655. rocznicy istnienia Witkowa.
Podczas posiedzenia przypomniano wydarzenia organizowane w trakcie całego roku. Dziesiątki spotkań odbywały się przy udziale placówek szkolnych i organizacji pozarządowych działających na terenie witkowskiej gminy. Omówiono wydarzenia, te które już miały miejsce, jak i te, które jeszcze się odbędą. Burmistrz Marian Gadziński przypomniał o wydarzeniach, które jeszcze się odbędą w tym roku w ramach jubileuszu: koncercie niepodległościowym i udziale witkowian w 12. MARSZU KATYŃSKIM. MARSZU WITKOWIAN 7 kwietnia w Warszawie. Według „Witkowskiej Listy Katyńskiej” około 36 ofiar katyńskich było z ziemi witkowskiej (dawny powiat witkowski 1927 r.). Burmistrz zachęcał, aby wziąć udział w przedsięwzięciu w imieniu Grzegorza Musidlaka, głównego organizatora uroczystości. Ponadto Marian Gadziński przypomniał największe i w jego przekonaniu, najbardziej znaczące przedsięwzięcia zrealizowane w roku trzech jubileuszy. Wspomniał m.in. o renowacji Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Witkowie, dwóch muralach znajdujących się na murach szkól: w Mielżynie i Witkowie, Ławce Niepodległości zlokalizowanej na skwerze im. Stanisława Gaworzewskiego, nowej tablicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, tablicy dedykowanej Ignacemu Karolowi Knastowi, uroczystościach patriotycznych i wielu, wielu innych wydarzeń, które upamiętniły jubileuszowe spotkania. Ważnym punktem spotkania było wręczeniemedali przez Mariana Gadzińskiego i Łukasza Scheffsa, przewodniczącego komitetu, w ramach podziękowania tym, którzy byli reprezentantami i stali na czele wielu setek ludzi zaangażowanych w obchody. Medale okolicznościowe, sto sztuk, wybite były specjalnie w związku z 655-leciem istnienia Witkowa. Projekt graficzny medalu został opracowany przez witkowianina, profesora Huberta Borysa. Na awersie znajdują się dwa charakterystyczne dla topografii miasta budynki: kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Witkowie oraz Bank Spółdzielczy, na rewersie wytłoczone jest oko Opatrzności Bożej, herb Gminy i Miasta Witkowo. – Myślę, że uroczystości utrwalą naszym następnym pokoleniom historię i tradycję naszego miasta. Będą naśladowcami naszych poczynań na rzecz naszej gminy – powiedział M. Gadziński. Uczestnicy spotkania w miłej atmosferze podsumowali mijający rok.
EWA SOCHA