Shadow

Obchodzili Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Na świecie co 6 sekund ktoś umiera z powodu powikłań cukrzycy, a co 10 sekund u kogoś cukrzycę się rozpoznaje. Dlatego chorobę tę dzisiaj nazywa się „epidemią XXI wieku”. – Jest to choroba trudna w leczeniu, kosztowna, prowadząca do rozwoju powikłań w obrębie całego organizmu, ale co najważniejsze: jest to choroba na którą mamy wpływ – przekonuje Czesław Kozielski, prezes zarządu gnieźnieńskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Ponieważ 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, w ubiegłym tygodniu Zarząd Oddziału Miejsko – Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Gnieźnie zorganizował w restauracji Hotelu Feniks okolicznościowe spotkanie.
W wydarzeniu, obok członków stowarzyszenia, udział wzięli również goście, w tym m.in. poseł Krzysztof Ostrowski – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjentów, Tadeusz Tomaszewski – asystent poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, Tomasz Budasz – prezydent Gniezna, Krystyna Żok – radna w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego, Hanna Łęga – kierownik działu ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Anna Śliwińska – prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Jan Kómoch – dyrektor biura Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Maria Głowacka – prezes Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Trzemesznie. Wszystkich powitał Czesław Kozielski, który przybliżył kilka podstawowych informacji dotyczących m.in. ustanowienia Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. – Dzień 14 listopada to Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Dzień ten został ustanowiony przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną w 1991 roku, a to dlatego, że jest to rocznica urodzin odkrywcy insuliny: Fredericka Bantinga, urodzonego 14 listopada 1891 roku. Insulina została odkryta 27 czerwca 1921 roku. Spowodowało to, iż śmiertelna do tej pory choroba – cukrzyca insulinozależna, stała się chorobą przewlekłą. Frederick Banting, który swoim odkryciem odmienił losy diabetyków na całym świecie, zasłużył zarówno na Nagrodę Nobla, jak i na to by Światowy Dzień Walki z Cukrzycą obchodzony był w rocznicę jego urodzin. Patrząc na 14 listopada przez pryzmat odkrycia insuliny jest to niewątpliwie radosne wydarzenie, wręcz święto dla osób, których trzustka nie wydziela tego niezbędnego do życia hormonu. Ale 14 listopada ma też inny wymiar, który dobrze oddaje polska nazwa: Dzień Walki z Cukrzycą. Dzisiaj bowiem walka ta staje się palącym problemem, ponieważ choroba ta uznawana jest za epidemię XXI wieku, gdyż na świecie co 6 sekund ktoś umiera z powodu powikłań cukrzycy, co 10 sekund u kogoś rozpoznaje się cukrzycę, a co 30 sekund amputuje się nogę w wyniku powikłań cukrzycowych. W Polsce 3 miliony, a na świecie 415 milionów żyje osób z cukrzycą. Choroba ta postępuje w takim tempie, że w roku 2040 będzie ponad 640 milionów diabetyków – informował prezes zarządu gnieźnieńskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. – Naszym zadaniem jest mówić głośno o konieczności edukacji i profilaktyki, o konieczności badań kontrolnych, o tym, że nawet 70% przypadków zachorowań na cukrzycę typu 2 można zapobiec poprzez modyfikację stylu życia, czyli właściwe odżywianie i wysiłek fizyczny. Musimy wreszcie mówić o konieczności uznania cukrzycy za jeden z głównych problemów zdrowotnych naszych czasów. Musimy nadać tej chorobie należną jej rangę i systemowo z nią walczyć. Bo niestety, jak pokazują nam statystyki polskie i światowe, coraz bardziej wymyka się nam ona spod kontroli. Cukrzyca leczona nieprawidłowo i nienowoczesnymi lekami prowadzi do powikłań m.in. takich jak: nefropatia cukrzycowa, czyli cukrzycowa choroba nerek, neuropatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie nerwów czucia, retinopatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie wzroku, choroba układu sercowo – naczyniowego, czy stopa cukrzycowa, która rozwija się u 15% chorych na cukrzycę, rocznie w Polsce odnotowuje się około 14 tysięcy amputacji kończyn dolnych z powodu stopy cukrzycowej. Dlatego należy z tą chorobą walczyć systemowo – mówił Czesław Kozielski, informując o idei tworzenia przez samorządy lokalnych Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie cukrzycy. Kończąc swoje przemówienie prezes zarządu gnieźnieńskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków życzył wszystkim diabetykom wytrwałości w codziennych zmaganiach z cukrzycą, „słodką towarzyszką życia”. Z życzeniami dla członków stowarzyszenia wystąpili również zaproszeni goście, m.in. poseł Krzysztof Ostrowski, Tadeusz Tomaszewski, radna Krystyna Żok i prezydent Tomasz Budasz. W trakcie spotkania zgromadzeni mogli wysłuchać krótkiego wystąpienia przedstawiciela firmy „Abbot”, który opowiedział o nowoczesnych metodach sprawowania kontroli i monitoringu nad cukrzycą (System FreeStyle Libre). Po części oficjalnej uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnego posiłku, po czym przyszedł czas na słuchanie muzyki i tańce.
KINGA STRZELEC