Shadow

Obradowała Gminna Rada Sportu

Gminna Rada Sportu z udziałem wójta Gminy Niechanowo Eugeniusza Zamiara pozytywnie zaopiniowała planowane wydatki budżetu gminy przeznaczone w 2018 roku na sport i kulturę fizyczną.
Będzie więcej pieniędzy dla klubów sportowych, są pieniądze na stypendia sportowe i nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy. W 2018 roku na wniosek Gminnej Rady Sportu Kapituła przyzna nagrody dla „Złotej 10 niechanowskiego sportu” oraz tytuły Drużyny Roku, Wolontariusza Sportu oraz Nagrody Specjalne Wójta. Rada zwróciła się do wójta o szybkie ogłoszenie konkursów na dofinansowanie udziału w rozgrywkach związkowych klubów sportowych oraz zwiększenie budżetu o kwotę 3 tysięcy złotych z przeznaczeniem na udział młodzieży szkolnej w Pikniku Olimpijskim w Warszawie. (ojw) **