Shadow

Obradowali na temat koronawirusa

W piątek, 24 kwietniaodbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Witkowie. Tym razem radni spotkali się z Marianem Gadzińskim, burmistrzem gminy i miasta Witkowo zdalnie – każdy w swoim domu. Podczas spotkania omawiano sytuację w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dyrektorami szkół, przedszkoli, dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej, komendantem Komisariatu Policji, komendantem Miejsko-Gminnym OSP oraz dyrektorem Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
Spotkania zostały zorganizowane pod względem przekazania informacji zwcześniej zaplanowanych wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolskim, które odbyły się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. W wideokonferencjach, które odbywały się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie z powiatu gnieźnieńskiego. Na spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono sytuację panującą w kraju oraz na terenie gminy i miasta Witkowo. – W połowie marca sytuacja w naszej gminie była stabilna i nie potwierdzono przypadku zarażenia wirusem COVID-19 – poinformował Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo. Uczestnicy spotkania otrzymali plakaty informacyjne, które przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyw Gnieźnie. W czasie spotkania poszczególni kierownicy gminnych placówek i instytucji omówili sytuację w ich jednostkach. Od połowy marca do odwołania, Wojewoda Wielkopolski nałożył na Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego obowiązek codziennego raportowania w zakresie: zamknięcia lub ograniczenia funkcjonowania wszelkich instytucji publicznych, planowanych spotkaniach i imprezach kulturalnych oraz sportowych, problemach związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakładów w związku z zabezpieczeniem codziennych potrzeb mieszkańców.
W związku z ogromną ilością informacji przekazywanych drogą elektroniczną na początku kwietnia na prośbę Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu codzienne meldunki zostały wstrzymane z wyjątkiem dotyczących sytuacji nadzwyczajnych, które mogą sparaliżować funkcjonowanie kluczowych systemów i usług na naszym terenie. Ponadto od połowy marca drogą elektroniczną gmina Witkowo otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarną-Epidemiologicznej aktualne dane odnośnie zachorowań na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Pod koniec kwietnia z informacji od Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnegow Gnieźnie wynika, że na terenie gminy i miasta Witkowo na kwarantannie przebywały 53 osoby, w tym objęte decyzją administracyjną jest 39 osób. Gmina Witkowo wydała ponad 100 tys. zł na środki ochrony indywidualnej, w tym ponad 86 tys. zł na maseczki ochronne dla mieszkańców. Pozostała kwota dotyczyła zakupu płynów, rękawic ochronnych,materiałów do produkcji maseczek, okularów ochronnych, przyłbic, kombinezonów. Środki ochrony indywidualnej zostały przekazane do: Komisariatu Policji w Witkowie (maseczki ochronne, przyłbice, okulary ochronne, kombinezony ochronne), Pogotowia Ratunkowego w Witkowie (maseczki ochronne, przyłbice, okulary ochronne, kombinezony ochronne), Jednostki OSP (maseczki ochronne, przyłbice, okulary ochronne, kombinezony ochronne), DPS Mielżyn: (maseczki ochronne, okulary ochronne, przyłbice, kombinezony ochronne). (es)