Shadow

Obradowały dwie komisje

Członkowie dwóch komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo obradowali w poniedziałek, 10 grudnia. W pierwszej kolejności odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, następnie spotkali się radni należący do Komisji Rewizyjnej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w programie posiedzenia miała tylko jeden punkt, mianowicie: „zapoznanie się z pismem od Wojewody Wielkopolskiego z 23 listopada, dotyczącym skargi mieszkańca gminy Czerniejewo na działania Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w zakresie prowadzonej polityki gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii remontowej”. Okazuje się, że wspomniany mieszkaniec zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą „o spowodowanie szczegółowej kontroli gospodarki mieszkaniowej w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo”. Wojewoda prośbę tę zakwalifikowaną jako „skarga”, skierował do rozpatrzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Ponadto członkowie komisji zostali poinformowani, już bezpośrednio przez mieszkańca, że wątpliwości nie dotyczą działalności burmistrza, a pracowników urzędu odpowiedzialnych za gospodarkę mieszkaniową. Jak zapowiedziała radna Halina Frejda – przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatrzenie skargi (czy jest ona zasadna, czy bezzasadna) nastąpi dopiero po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy. Więcej pracy mieli członkowie Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie tej komisji rozpoczęło się od wyjścia w teren – do Klubu Dziecięcego „Miś Uszatek”, do którego radni udali się nie tylko, by wizytować jednostkę, ale również by wręczyć maluchom drobne upominki. Następnie wizytacji komisji poddane zostały trzy lokale z zasobu mieszkaniowego gminy. Dalsza część posiedzenia odbyła się już w urzędzie, gdzie członkowie komisji oceniali funkcjonowanie gminnych obiektów sportowych, a także zapoznali się z informacją dotyczącą przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych. Tego dnia radni opracowali sprawozdanie z pracy komisji w 2018 roku, a także przygotowali plan pracy na rok 2019. (ks)