Shadow

„Ocalić od zapomnienia…”

Na cmentarzu w gminie Czerniejewo znajdują się pomniki powstańców, z których trzy były w bardzo złym stanie. Dlatego w tej sprawie władze gminy podjęły interwencję. Na początku 2017 roku Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo podjął działania mające na celu wymianę pomników – przy zachowaniu ich pierwotnej formy – na pomniki z jasnego granitu. Wymieniono nagrobki uczestników powstania listopadowego znajdujących się na cmentarzu w Czerniejewie: Józefa Szynalskiego, Józefa Ignacego Długołęckiego oraz Piotra Swiniarskiego. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10 000 zł, pozostałe koszty zapewniono w budżecie gminy. Całość zadania opiewała na kwotę 16 974 zł. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się 30 listopada 2017 roku. (o/ks) Fot. Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo