Shadow

Ocalić od zapomnienia

W niechanowskiej bibliotece, bez patosu, ale bardzo uroczyście, otworzono Salę Historii Gminy Niechanowo. W tym ogólnodostępnym miejscu przechowywane są zbiory, by zachować od zapomnienia pamiątki historyczne z rodzinnych domów. Celem jest również kultywowanie i propagowanie polskiej historii i drogi rodaków do odzyskania niepodległości. Pomieszczenie udostępniła gmina, a inicjatorkami powstania „małego muzeum gminy” są: Bożena Szymanowska i Teresa Jastrzębska. Autorką projektu i koordynatorką „Sali Historii Gminy Niechanowo na Stulecie Odzyskania Niepodległości” jest Lidia Mądra-Makowska.
Gości przybyłych 30 listopada na uroczystość powitała Małgorzata Trzaskowska, dyrektor biblioteki. Wśród zaproszonych osób był obecny wójt gminy Szymon Robaszkiewicz, były wójt Eugeniusz Zamiar, ksiądz kanonik Andrzej Ziółkowski, osoby tworzące (biorący udział w tym remoncie i przygotowaniu sali) i współtworzące to „muzeum”(przekazujący na przykład eksponaty do tej swoistej izby pamięci). – Ten projekt trwał od 15 lipca do 30 listopada i na jego realizację pozyskano dotację ze środków Programu Działaj Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Światowid w wysokości 4677 złotych oraz prawie 4000 złotych z kasy gminnej. Łączna kwota przeznaczona na ten projekt to ponad 8600 złotych. Dotacja, jaką otrzymała nieformalna grupa osób dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury posłużyła do przeprowadzenia niezbędnego remontu – wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wykonanie usługi podwieszanego sufitu, wyrównanie i pomalowanie ścian. Sala już od 3 grudnia została udostępniona odwiedzającym i czynna będzie w godzinach pracy biblioteki – powiedziała podczas piątkowego otwarcia autorka i koordynatorka projektu L. Mądra-Makowska i dodała: – To nie koniec prac w Sali Historii, ponieważ od 15 stycznia rusza kolejny projekt pod nazwą „Utworzenie Sali Historii Gminy Niechanowo” – dotacja na drugi etap. Pozyskałam fundusze z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ponad 13 200 złotych przede wszystkim na wyposażenie – gabloty, zakup i ułożenie paneli oraz wymianę drzwi. Bożena Szymanowska – regionalista, inicjator, pomysłodawca Sali Historii, chcąca ocalić od zapomnienia pamiątki historyczne z terenu „różanej” gminy powiedziała: – W tych eksponatach jest 30 lat mojej pracy – zbierania, szukania tych eksponatów i odwiedzania ludzi. Są oryginalne dokumenty z 1861 roku, pisane gotykiem. Przy tworzeniu tego małego muzeum pracował sztab ludzi i tak się wciągali w to przedsięwzięcie, bo to jest nasza historia. Między innymi znajdziemy tu stuletnią szpadę, bilon, banknoty, dokumenty sprzed stu lat i więcej. Są stuletnie książki i wspomnienia powstańców wielkopolskich własnoręcznie spisane oraz 170-letni czepek. Takie koronkowe czepki nosiły kobiety na świąteczne okazje. Jest tyle eksponatów, że nie dla wszystkich znalazło się miejsce. Będą tematyczne wystawy, by wszystko zdążyło ujrzeć światło dzienne. Osobą, która zaszczepiła we mnie pasję historii regionu, gminy był pan Janusz Kozanecki – regionalista. Ksiądz proboszcz niechanowskiej parafii A. Ziółkowski poświęcił „małe muzeum” gminy i eksponaty. Były kwiaty, gratulacje, a każdy uczesnik uroczystości otrzymał egzemplarz książki profesora Janusza Karwata. Nie obyło się bez słodkiego poczęstunku i rozmów z osobami, które przekazały rodzinne pamiątki do niechanowskiej Sali Historii. JAROSŁAW WALERCZAK