Shadow

Ocalić od zapomnienia…


We wtorek, 9 maja na dawnym – dzisiaj posprzątanym i uporządkowanym przez mieszkańców – cmentarzu ewangelickim w Gębarzewie odbyło się spotkanie modlitewne. Wydarzenie stało się swoistym podsumowaniem oddolnej i godnej podziwu akcji mieszkańców tej niewielkiej, podgnieźnieńskiej miejscowości, ale nade wszystko chwilą poświęconą na wspólną modlitwę w intencji zmarłych, którzy właśnie w tym miejscu odnaleźli miejsce wiecznego spoczynku.
O tym przedsięwzięciu informowaliśmy już m. in. na antenie Radia Gniezno 104,3 FM. Mieszkańcy Gębarzewa postanowili zająć się zapomnianymi grobami i uporządkować teren, na którym przed laty zlokalizowany został cmentarz ewangelicki. Inicjatorem i spiritus movens tej wyjątkowej akcji był Tomasz Ryszczuk, sołtys sołectwa Gębarzewo. – Sam pomysł narodził się dość dawno, bo już pięć lat temu na jednym z zebrań soleckich wspomniałem, że moglibyśmy uprzątnąć teren tego cmentarza. Jednak wówczas mieszkańcy zareagowali na tę propozycję z pewnym dystansem. Dopiero po wspólnych rozmowach podjęliśmy decyzję, że podejmiemy się tego przedsięwzięcia. Ruszyliśmy w tym roku i nie podejrzewaliśmy, że prace będą przebiegać tak szybko. W akcję zaangażowało się około 50 osób i wystarczyły dwa weekendy, by ten teren uprzątnąć i uporządkować – wspominał sołtys Gębarzewa w programie Gość Radia Gniezno 104,3 FM. Prace ruszyły pod koniec lutego. Uczestnicy akcji chwycili za grabie i łopaty: wygrabili liście, wyrywali chwasty, wycinali zarośla i oczyścili teren ze śmieci. Ich inicjatywa była tym cenniejsza, że prace wykonywane były w czasie wolnym od pracy, nieodpłatnie. – Bardzo mi się podobało, że mieszkańcy podchwycili tego bakcyla i zechcieli zrobić coś, żeby po pierwsze: wioska wyglądała lepiej, a po drugie – i to jest najważniejsze – żeby uczcić pamięć osób, które zostały w tym miejscu pochowane – mówił Tomasz Ryszczuk. We wtorek, 9 maja na oczyszczonym terenie cmentarza odbyło się spotkanie modlitewne, które z jednej strony poświęcone zostało pamięci zmarłych, którzy w tym właśnie miejscu odnaleźli miejsce wiecznego spoczynku, z drugiej strony stało się także doskonałą okazją do podsumowania oddolnej akcji mieszkańców Gębarzewa. Modlitwę poprowadzili ks. Krzysztof Prus z parafii św. Stanisława BM z Żydowa oraz ks. Marcin Kotas z parafii ewangelicko – augsburskiej z Poznania. W uroczystości – obok mieszańcowy sołectwa Gębarzewo – uczestniczyli również: Tadeusz Szymanek – burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo oraz przedstawiciele Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo i Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, delegacje z Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie oraz z sołectw Żydowo i Nidom. Zebrani wspólnie modlili się za osoby pochowane na tym cmentarzu oraz za żyjących mieszkańców miejscowości. Ksiądz Marcin Kotas podziękował wszystkim, którzy włączyli się w tę wyjątkową akcję, będącą wyrazem pamięci i szacunku, jakie mieszkańcy sołectwa okazali zmarłym, pochowanym na tym cmentarzu. Za zaangażowanie wszystkim osobom uczestniczącym w przedsięwzięciu podziękował również burmistrz Tadeusz Szymanek. Po odmówieniu modlitwy na grobach zapalono znicze, a następnie wszyscy udali się do miejscowej świetlicy wiejskiej, gdzie czekał poczęstunek przygotowany przez panie z sołectwa Gębarzewo. (ks)
Fot. materiał nadesłany