Shadow

Ochotnicy pomogli ochotnikom

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie uroczyście przekazano czterem OSP z terenu powiatu gnieźnieńskiego – OSP Jarząbkowo, Kruchowo, Dębnica i Dąbrówka Kościelna nowy sprzęt. Cztery zestawy ratownictwa medycznego ufundowali strażacy ochotnicy z województwa łódzkiego, z powiatów: bełchatowskiego i tomaszowskiego. To forma pomocy związana ze skutkami nawałnicy, która przeszła przez powiat gnieźnieński w sierpniu 2017 roku. Łączna kwota przekazanego 1 marca w Gnieźnie sprzętu to ponad 17 tys. złotych.
W uroczystości udział wzięli Tadeusz Tomaszewski – wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP, Andrzej Jankowski, dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie druh Jacek Kowalski, prezesi wyznaczonych czterech jednostek OSP, a rolę gospodarza pełnił komendant powiatowy PSP w Gnieźnie starszy kapitan Mariusz Dębski, który podziękował strażakom ochotnikom z powiatów bełchatowskiego i tomaszowskiego za przywieziony do Gniezna i przekazany sprzęt – torby ratownicze PSP R1, opatrunki żelowe oraz szyny Kramera. Jak stwierdził ST. kapitan Mariusz Dębski, sierpniowa nawałnica to ciężki czas dla strażaków, ponad 1000 zdarzeń, usuwanie skutków nawałnicy trwało przez kolejny miesiąc. – Ten nowy sprzęt przyda się początkowo do ćwiczeń, a gdy zajdzie taka konieczność będziemy go używać w akcjach. To było dla nas zaskoczenie, że otrzymaliśmy ten zestaw medyczny. O tym dowiedzieliśmy się „z dnia na dzień”. W naszej jednostce jest 15 druhów czynnych do akcji – powiedział prezes OSP Dąbrówka Kościelna Rafał Wysiecki. – Ten pomysł zrodził się po sierpniowych wichurach, które przeszły nad waszymi terenami i wspólnie z prezesem oddziału powiatowego w Tomaszowie, druhem Tadeuszem Cisowskim postanowiliśmy pomóc ratownikom z powiatu gnieźnieńskiego. Włączyły się dwa powiaty – Tomaszów i Bełchatów, i dlatego jesteśmy z tymi zestawami medycznymi w Gnieźnie. Cieszy fakt, że biedniejsze jednostki uzbierały spore kwoty, by zakupić wspomniane zestawy medyczne. To sprzęt przeznaczony do działań ratowniczych. Ponad 4300 złotych to wartość jednej torby ratowniczej – powiedział w Gnieźnie druh Stanisław Krasoń, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bełchatowie. Druh J. Kowalski, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie stwierdził: – Jestem wzruszony, bo to ochotnicy, którzy nie mają najwyższego statusu materialnego postanowili złożyć się, by wesprzeć ochotników z naszego powiatu. To wielki gest Tomaszowa i Bełchatowa. Strażacy ochotnicy spontanicznie przekazali pieniądze na zakup sprzętu innym strażakom ochotnikom. Jestem dumny, że od 40 lat jestem strażakiem. Tadeusz Tomaszewski, wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP dodał, że po ubiegłorocznej nawałnicy wiele OSP z powiatu gnieźnieńskiego otrzymało sprzęt specjalistyczny od instytucji państwowych, PSP, fundacji, ale to jest pierwszy przypadek, gdy strażacy ochotnicy z innego województwa zebrali własne pieniądze, by podarować te cztery zestawy ratownictwa medycznego strażakom ochotnikom z powiatu gnieźnieńskiego. – To wyjątkowy dar serca. Ochotnicy to wolontariusze. W porozumieniu z oddziałem wojewódzkim w Poznaniu i powiatowym w Gnieźnie wskazaliśmy te cztery jednostki OSP, gdyż nie otrzymały one podczas akcji pomocowej po nawałnicy żadnego sprzętu i uznaliśmy, że są to ważne jednostki jako zaplecze dla jednostek będącym w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – powiedział T. Tomaszewski. Nie obyło się bez upominków, rozmów przy kawie i wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
JAROSŁAW WALERCZAK