Shadow

Od niskiej emisji do wysokiej świadomości

*We wtorek, 19 września odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie konferencja inaugurująca kampanię edukacyjno – informacyjną pod nazwą „Od niskiej emisji do wysokiej świadomości”. Podczas konferencji omówione zostały szeroko m.in. tematy związane z wpływem niskiej emisji na zdrowie człowieka przez dr Dominikę Zielińską z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, stanem jakości powietrza na terenie Gniezna przez Danutę Krysiak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Założenia do uchwały antysmogowej przedstawił Marcin Wachek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, natomiast poprawę efektywności energetycznej na rzecz walki z niską emisją omówiła Kinga Świtalska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.*
*Działania podjęte przez Miasto Gniezno w celu ograniczania niskiej emisji przedstawił Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta Gniezna. Podczas konferencji pracownik PEC przedstawił referat na temat ciepła systemowego jako alternatywy dla niskiej emisji. *Wśród zaproszonych gości, w konferencji uczestniczyli m.in. Marzena Andrzejewska -Wierzbicka, zastępca dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, poseł Paweł Arndt, Danuta Krysiak i Marta Grobelna z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. W trakcie konferencji doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięć dotyczących ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej oraz w zakresie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE. Patronat naukowy nad konferencją sprawowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, wykład inaugurujący konferencję, który dotyczył niskiej emisji wygłosił prof. dr hab. Antoni Zajdel. Na konferencji przedstawiciele Banku Ochrony Środowiska oraz Banku Spółdzielczego przedstawili oferty finansowania inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji. Rolę edukacji ekologicznej w podnoszeniu świadomości mieszkańców Gniezna przedstawiła Anna Tritt z Doradztwa Ekologicznego LADY BIRD, której jednocześnie została powierzona realizacja całej kampanii. Partnerem konferencji był Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie oraz Polski Klub Ekologiczny, oddział w Gnieźnie. Sponsorem konferencji było Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie oraz Bank Spółdzielczy w Gnieźnie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ponadto w ramach kampanii Prezydent Miasta Gniezna zaprasza także mieszkańców Gniezna do udziału w kolejnej konferencji 15 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie, olimpiadzie i warsztatach upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą w zakresie niskiej emisji i OZE dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gniezna oraz seminariach organizowanych przez Rady Osiedlowe poświęconych problematyce związanej z niską emisją. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców miasta w zakresie niskiej emisji i jej wpływu na zdrowie i środowisko oraz jakie należy podjąć działania by z nią walczyć. Poza konferencjami, warsztatami, olimpiadą przygotowane zostaną materiały informacyjno-edukacyjne poświęcone prowadzonej kampanii. Kampania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. (obk)