Shadow

Odbiór popiołów latem tylko w lipcu

Podczas sesji rady w Kłecku 31 marca dużą część obrad zdominowała dyskusja na temat przygotowanej „Analizy systemu gospodarki odpadami w roku 2019/2020 z perspektywą na rok 2021”. Jak się okazuje wprowadzenie w 2020 roku stawki 26 zł dla mieszkańców gminy Kłecko za śmieci i zainwestowanie pozyskanych środków w funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami dało pozytywny efekt w postaci zdecydowanego wzrostu ilości segregowanych odpadów u źródła. Dzięki temu znacznie spadła ilość odpadów zmieszanych, które są najdroższe w zagospodarowaniu.
Jak zauważył Adam Serwatka, burmistrz Kłecka, w 2019 roku w Kłecku funkcjonowały jedne z najniższych stawek w powiecie gnieźnieńskim, było to 12 zł za segregowane odpady i 15 zł za niesegregowane. – Były to ceny nie za bardzo zachęcające do segregacji odpadów. To zadanie musieliśmy odrobić. Jest to moment na to, aby zabezpieczyć się przed zmianami cen, na które nie mamy wpływu. Ceny w Lulkowie poszły bardzo do góry, a dzięki naszemu systemowi, my możemy naszą stawkę utrzymać. Bardzo pomogło nam w uzyskaniu tak dobrych rezultatów wyodrębnienie z odpadów zmieszanych popiołu – zaznaczył burmistrz Kłecka. Adam Serwatka podkreślił, że należy nadal pracować nad zwiększaniem selekcji odpadów u źródła ich powstawania, gdyż zwiększenie ilości odpadów zmieszanych spowoduje niedobór w systemie zagospodarowania odpadów, który takiego obciążenia nie wytrzyma. – To, że osiągnęliśmy zamierzony skutek i dużą selekcję odpadów u źródła, to nie był przypadek, tylko świadome działania samorządu i mieszkańców – podkreślił burmistrz Kłecka.
Bardzo dużą dyskusję wywołała także zaproponowana przez burmistrza Kłecka zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Aby obniżyć koszty wywozu odpadów A. Serwatka zaproponował, aby zrezygnować z odbioru popiołów od mieszkańców w tak zwanych miesiącach letnich (maj – wrzesień), kiedy nie ogrzewa się domów. Mieszkańcy, którzy by mieli jednak ten odpad, mogliby otrzymać dodatkowy pojemnik na magazynowanie popiołu, lub mogliby sami dostarczyć go na PSZOK. – W miesiącach bez ogrzewania, ilość popiołów jest mała. Jeżeli komuś ten pojemnik wystarczał na miesiąc, to w okresie letnim powinien wystarczyć na 5 miesięcy. Jeśli jednak ma więcej, to spisujemy umowę i podstawiamy kolejny pojemnik, aby umożliwić przemagazynowanie tego popiołu do miesięcy „grzewczych”, kiedy odbierać będziemy popiół planowo – wyjaśniał A. Serwatka. Radny Rafał Kowalczyk nie zgodził się z takim spojrzeniem. – Uważam, że jest to zbyt śmiała decyzja – mówił. Zdaniem radnego na terenie gminy wielu mieszkańców korzysta z opału. Dlatego jego zdaniem należałoby zapewnić im choć jeden odbiór popiołu latem. Radny zgłosił związaną z tym poprawkę do uchwały, która została przyjęta 8 głosami za, przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Zdecydowano, że taki odbiór odbędzie się w lipcu.
Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021. Przyjęto też uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kłecko na 2021 r.
RENATA PAŁUCKA