Shadow

„Oddając krew – darujesz życie”

To hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 56 lat, od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Idea krwiodawstwa, potrzeba i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi połączyła również mieszkańców Witkowa, gdzie od prawie czterdziestu lat (od 1979 roku) grupa osób postanowiła przyłączyć się do szczytnej idei i założyłaKlub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie.
Z każdym kolejnym rokiem liczba członków klubu rosła. Obecnie Klub HDK – PCK w Witkowie zrzesza dwudziestu członków PCK oraz czterdziestu wolontariuszy, którzy z dużym zaangażowaniem oddają honorowo krew podczas akcji poboru krwi organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi. Akcje oddawania krwi prowadzone w ubiegłym roku odbyły się czterokrotnie, w ramach których krwiodawcy przekazali ponad osiemdziesiąt litrów krwi. W tym roku również Zarząd Klubu planuje zorganizować tyle samo akcji poboru krwi. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z zaplanowanych akcji poboru krwi, która odbędzie się w szczególnym dniu dla miasta, podczas obchodów Dni Witkowa (16 czerwca). Podczas akcji przy Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka, zostanie podstawiony autobus, gdziepoprzez oddanie krwi, będzie można podzielić się „cząstką” siebie z innymi. – Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz potrzeba oddania krwi dla ratowania zdrowia, a bardzo często życia drugiego człowieka powoduje, że nasi krwiodawcy nie pozostają obojętni na problemy innych ludzi i natychmiast decydują się, jeśli jest tylko taka potrzeba, na udzielenie im pomocy poprzez oddanie najcenniejszego leku jaką jest krew – powiedział Karol Staszak, prezes witkowskich krwiodawców. W spotkaniu noworocznym z witkowskimi darczyńcami krwi nie zabrakło m.in. Mariana Gadzińskiego, burmistrza gminy i miasta Witkowo oraz Włodzimierza Pilarczyka, prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie oraz Krystyny Król, sekretarza Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie. Na wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Gnieźnie w dowód uznania za bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymali: Izabela Malik, Mariusz Ratajski, Kamil Brewko; odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia: Robert Wolaszek i Paweł Roszyk; odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia: Ewelina Nowacka, Joanna Zawartka, Łukasz Nowakowski, Roman Buksiński oraz Paweł Wiciak. Ponadto na wniosek Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie, prezydent Andrzej Duda przyznał Krzyż Zasługi następującym krwiodawcom:Marcinowi Milarskiemu, Zdzisławowi Markiewiczowi i Krzysztofowi Kral. Goście złożyli życzenia i gratulacje wszystkim wyróżnionym, kolejnych sukcesów w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz dużo zdrowia, aby mogli kontynuować oddawanie krwi i dzielili się z innymi tym najcenniejszym darem życia. – Pamiętajmy, że dla nas jako krwiodawców chęć niesienia pomocy innym jest obowiązkiem, a każda kropla oddanej krwi pozwala przedłużyć życie osobom i cieszyć się nim jak najdłużej – dodał Karol Staszak. EWA SOCHA