Shadow

Odnaleźli groby bliskich…i spokój


„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” – to słowa Wisławy Szymborskiej. Jakże aktualne są w czasie tych wrześniowych dni, w czasie których obchodzimy ważne rocznice 77. wybuchu II wojny światowej (01.09. 1939) czy napaści sowieckiej (17.09.1939). kilkadziesiąt lat temu, 23 września 1939 roku, pod Jarczowem, powiat Tomaszów Lubelski, rozegrała się potyczka wojsk polskich, pod dowództwem płk. Mariusza Ocetkiewicza, z Niemcami, w czasie której zginęło 46 żołnierzy polskich. Wśród poległych tego dnia był śp. Wacław Łukowski . Wszyscy spoczywają na cmentarzu w Jarczowie, w tzw. Kwaterze Wojskowej. Na tablicach zbiorowych mogił widnieją także nazwiska poległych: Józef Augustyniak, Stefan Baltyrz, Alojzy Kolaczek, Wacław Łukowski, Jakub Muszal, Jan Olszewski, Jan Rachowiecki, Teodor Ryglar, Ludwik Sobuch, Stanisław Bogusz, Kazimierz Bolesław, Tadeusz Jamrosz, Wacław Kozioł, Alojzy Lechman, Julian Sanak, Stefan Styszak, Michał Tomkif, Leon Waczkow, Arseniusz Antoniuk, Bolesław Borkowski, Alojzy Kotoczek, Bronisław Krupicz, Wacław Larisz, Piotr Mejza, Ludwik Szpil, Paweł Zawodzijasz, , Kazimierz Zamkowski, Jan Domagała, Kazimierz Drobiński, Bolesław Klesiewicz,, Franciszek Łapiński, Józef Maszecki, Michał Medziło, Franciszek Olejko, Jan Skop oraz Nieznani. – Grób dziadka, śp. Wacława Łukowskiego, odwiedziliśmy po raz drugi w sierpniu tego roku, gdzie w kościele parafialnym w Jarczowie odprawiona została msza św. za śp. Wacława Łukowskiego i Jego towarzyszy, którzy polegli 23 września 1939 roku. Proboszcz parafii w Jarczowie mówił o pamięci jaką winniśmy wszystkim, którzy oddali swe życie dla Ojczyzny, w czasie różnych dziejowych walk o niepodległość. Parafianom przedstawił informację, skąd pochodził śp. Wacław Łukowski, jak doszło do odnalezienia grobu przez rodzinę. Wyraził swoją wdzięczność wszystkim, którzy dbają o miejsca pochówku bohaterów walk o niepodległość ( na cmentarzu znajduje się grób powstańców styczniowych). Grobami żołnierskimi w Jarczowie opiekuje się młodzież z miejscowego gimnazjum. Po spotkaniu przy kościele, także z racji dożynek, rodzina Łukowskich udała się na cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono na wszystkich grobach żołnierskich znicze, oddając im hołd i wyrażając tym samy pamięć o wszystkich poległych, także w imieniu tych wszystkich rodzin, które nie znają miejsca pochówku swoich najbliższych – podkreśla Marian łukowski, wnuk bohatera Wacława Łukowskiego. -Ppisząc te wspomnienia o moim dziadku mam nadzieję, że pomogę innym odnaleźć bliskich i spokój o ich wieczny spoczynek – dodaje M. Łukowski. Informacje o poległych w dniu 23 września 1939 r. znajdują się w Urzędzie Gminy w Jarczowie (pow. Tomaszów Lubelski).