Shadow

Odnowione porozumienie OHP i SMW

Podczas konferencji prasowej 9 maja w siedzibie Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie zaprezentowano porozumienie między Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu a Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan. Dotyczyło ono współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zawodowego młodzieży oraz aktywizacji społeczności lokalnych w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim.
To współpraca jak w dobrym starym małżeństwie. Od czasu do czasu są różne zawirowania, ale gdy przychodzi czas decyzji i działania na rzecz środowiska lokalnego to nadal jesteśmy razem. Potwierdziliśmy to ponowionym porozumieniem. Pierwszy wiejski klub pracy powstał w 1996 roku. Później powstawały kolejne. Wszystko to dawało efekty w postaci kursów, szkoleń, przekwalifikowań dla młodych ludzi z powiatu gnieźnieńskiego, gdy bezrobocie było bardzo wysokie. Teraz mamy inną sytuację na rynku pracy, trzeba zająć się młodzieżą będącą w trudnej sytuacji ze względu na niski poziom wykształcenia, sytuację rodzinną czy konflikt z prawem. Dlatego te działania muszą być ukierunkowane i tym zajmować się będą Ochotnicze Hufce Pracy, a my będziemy je wzmacniać pracą naszych wolontariuszy i działaniami na rzecz środowiska – powiedział Tadeusz Tomaszewski, honorowy prezes SMW. Adam Pękarski, wielkopolski wojewódzki komendant OHP w Poznaniu natomiast stwierdził: – Będą zwiększone działania na rzecz młodzieży oraz lokalnej społeczności. Jesteśmy chętni do tej współpracy, a w najbliższym czasie przystąpimy do projektu mającego na celu współpracę międzynarodową. Mamy dwa ośrodki do wyboru, między innymi Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie, gdzie byśmy mogli umieścić młodzież z Niemiec. Dwa tygodnie temu spotkałem się z wójtem Eugeniuszem Zamiarem i zostałem zaproszony na Dni Niechanowa. Chcemy otworzyć się na środowisko lokalne i uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach, by niechanowski pałac służył pomocą, był otwarty dla lokalnej społeczności. Chcemy kontynuować imprezy patriotyczne. Jest nowy kierownik tego ośrodka – Agnieszka Nowacka. Przewidywana jest również reorganizacja jednostek OHP, a wiąże się to ze zmianami ogólnie OHP. W najbliższej przyszłości trafi do Sejmu projekt ustawy zmieniający nazwę OHP na Państwowe Centrum Aktywizacji Młodzieży. – Najważniejsza jest działalność na rzecz lokalnej społeczności, a działania kierujemy do młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia. Jest proponowana ścieżka z doradztwa zawodowego, aż do znalezienia pracy. Jednostki opiekuńczo – wychowawcze ściśle współpracują z jednostkami zrynku pracy. Mamy bogatą ofertę kierowaną do lokalnej społeczności między innymi poprzez realizowane projekty – powiedziała Agnieszka Kotewicz – Wojnowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu. – Ta współpraca ma za sobą 22 lata. Porozumienie podpisaliśmy w związku z obecną sytuacją na rynku pracy. Pewne jednostki przestały funkcjonować w związku z nowymi przepisami. Wcześniej spotkaliśmy się z przedstawicielami młodzieżowych centrów kariery z Gniezna, Wrześni, Witkowa i Kłecka. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej działalności i współpracy – podsumował, Stanisław Dolaciński, prezes SMW. JAROSŁAW WALERCZAK