Shadow

Odprawa roczna

{CAPTION}
W Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni odbyła się roczna odprawa służbowa podsumowująca pracę wrzesińskich policjantów. W odprawie uczestniczył I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka, który podsumował dokonania miejscowych funkcjonariuszy w roku 2016 i przedstawił priorytety działań na rok bieżący.
We wtorek, 17 stycznia w Policyjnym Centrum Edukacji Bezpieczeństwa odbyła się odprawa roczna wrzesińskich policjantów. Na odprawie obecny był I zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. Z zaproszonych gości obecni byli także: starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny oraz prokurator rejonowy we Wrześni Krzysztof Helik. Natomiast garnizon wrzesiński reprezentował komendant powiatowy policji we Wrześni mł. insp Mariusz Łozowiecki, I zastępca komendanta powiatowego Policji we Wrześni mł. insp. Jacek Pruchniak, naczelnicy poszczególnych wydziałów, kierownicy posterunków oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni wrzesińskiej policji. Efekty pracy za rok 2016 zostały omówione kolejno przez naczelników: Wydziału Kryminalnego podinsp. Mariusza Łuczaka, Wydziału Prewencji podinsp. Andrzeja Bonalskiego oraz Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Pawła Marciniaka. Natomiast komendant powiatowy mł. insp. Mariusz Łozowiecki przedstawił sytuację kadrową i logistyczną jednostki, ponadto podziękował władzom samorządowym za wsparcie i pomoc finansową, w szczególności przy realizacji przedsięwzięć mających wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa oraz współfinansowanie zakupu radiowozów i sprzętu pomocniczego.
Pod koniec spotkania głos zabrał I zastępca komendanta insp. Piotr Mąka, który podsumował wyniki pracy wrzesińskiej policji w roku 2016, przedstawiając jednocześnie priorytety działań na rok bieżący. (ojw)