Shadow

Odważna decyzja kłeckich radnych

{CAPTION}
Tradycyjnie radni Rady Miejskiej Gminy Kłecko byli zgodni 9 listopada głosując nad poszczególnymi uchwałami podczas obrad. Nie krył zadowolenia burmistrz Adam Serwatka, gdy przegłosowano uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kłecku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechy i Dziećmiarki.
Radni zdecydowali o zaciągnięciu kredytu w wysokości prawie 7 500 000 złotych (w roku 2017 – 4 300 000 i w 2018 prawie 3 200 000 złotych). Kredyt zostanie zaciągnięty na lata 2016-2025, a zabezpieczeniem jego spłaty będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. W budżecie gminy na lata 2015-2018 zaplanowano bowiem to zadanie, a na realizację przedsięwzięcia planowane jest pozyskanie środków unijnych w ramach WRPO 2014-2020. Z końcem listopada złożony będzie wniosek o dofinansowanie, a krótki okres realizacji przedsięwzięcia (do końca czerwca 2018 roku) nie pozwala czekać z realizacją na rozstrzygnięcie konkursu w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Jak podkreślały władze kłeckiej gminy oraz radni, bez względu na rozstrzygnięcie wspomnianego konkursu, realizacja tej inwestycji jest konieczna, a postępowanie przetargowe ma rozpocząć się już w grudniu, dlatego koniecznym jest zaciągnięcie wspomnianego kredytu długoterminowego. (…)